Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

Medici verbonden met farmaceutische industrie.

Besmette vaccins door Bayer gedumpt in Europa! (video)

Slachtoffers van medicijnen! (video)

Amsterdam - In Nederland hebben bijna alle medische experts een relatie met de farmaceutische industrie. Dat concludeert de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) na een oriënterende studie naar de invloed van de industrie op behandelrichtlijnen.

De IGZ pleit voor nader onderzoek en het openbaar maken van de banden tussen medische experts en de industrie, zo schrijft Trouw dinsdag.

Voor de fabrikanten van geneesmiddelen is een gunstig oordeel over hun medicijnen in richtlijnen, belangrijk voor hun omzet. De terugtredende overheid zou een belangrijke oorzaak zijn voor de invloed van de industrie.

Sponsor:

Artsen en medische wetenschappers moeten daardoor vaker sponsors zoeken voor wetenschappelijk onderzoek, waaruit positieve behandelrichtlijnen voortvloeien. Dergelijke sponsorovereenkomsten moeten volgens de inspectie openbaar zijn. Het risico van ongewenste invloed van de industrie is volgens de inspectie het grootst bij behandelrichtlijnen die door patiëntenverenigingen worden opgesteld. De inspectie oppert patiëntenverenigingen en de farmaceutische industrie pas later in te schakelen bij het opstellen van nieuwe richtlijnen.

Onafhankelijk:

Sommige patiëntenorganisaties die zitting hebben in richtlijncommissies worden gesponsord door de farmaceutische industrie. De inspectie zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van deze werkgroepleden. Volgens het Nederlands huisartsengenootschap en het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO zijn de richtlijnen voor diabetes, psychiatrie, hart-en vaatziekten, maagklachten, osteoporose en luchtwegaandoeningen het meest gevoelig voor beïnvloeding. Bij die richtlijnen gaat het om veel patiënten en komen regelmatig nieuwe, dure geneesmiddelen op de markt.

Bron: nu.nl. 04-06-2007

The bigger the lie, the more people believe it! ( David Wolfe)

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com