Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

HPV-vaccin ‘Gardasil’, vernielt eierstokken jonge vrouw..!

Hoe naïef kun je zijn als wetenschapper die een vaccin uitvindt tegen HPV, door bijwerkingen niet in kaart te brengen. Het HPV-vaccin, dat ‘baarmoederhalskanker’ zou bestrijden..? Of is het zo dat dit verhaal het gevolg is van bewust gemanipuleerde vaccins..? Wij sluiten niets meer uit, en jij mag het opnieuw weer zeggen. Want noch de wetenschappers, noch de politieke beleidsmakers schijnen het nog te weten.. Zij volgen bijna klakkeloos het geratel van de farmaceutische industrie, die niet voor niks als ‘Big Pharma’ te boek staat..! Een industrie, die groot is geworden door manipulatief handelen, heftig politiek lobbywerk, maar ook door falsificaties en regelrechte juridische fraude..


Het onderstaande artikel zal nog vele staartjes krijgen, want wat in deze studie naar voren is gekomen, zou weleens een bom kunnen zijn onder vaccinaties in het algemeen, en het hele HPV-vaccinatiesprookje in het bijzonder. Wij van WantToKnow zijn al bijna 5 jaar in touw om mensen te waarschuwen voor de absoluut onvoldoende onderbouwing van het met veel poeha gelanceerde HPV-vaccin. Alle meisjes in de leeftijd 10 tot 15 jaar, moesten en zouden worden gevaccineerd.


Alle kritische geluiden werden door de ‘experts’ als indianenverhalen afgedaan, alsof de vele wetenschappelijke tegengeluiden afkomstig waren van ‘no-no’s. Het artikel hieronder heeft een lugubere dreiging, doordat de fabrikant van het ‘Gardasil’-vaccin gewoon keihard toegeeft dat er GEEN onderzoek is gedaan naar de gevolgen van het vaccin op de voortplantingsorganen van jonge vrouwen.. Dus laten we het beste er maar van hopen.. Meer dan dat, dáár is het nu al te laat voor. In ieder geval voor die jonge meiden die zich met dit vaccin hebben laten inenten met ‘Gardasil’. De vraag is of het in Nederland gebruikte ‘Cervarix’ HPV-vaccin, wél voldoet aan de minimale eisen van lichamelijke veiligheid..

Merck ‘vergat om onderzoek’ te doen naar de effecten van HPV-vaccin op de vrouwelijke voortplanting..


Eierstokken van jonge vrouw vernield door ‘Gardasil’..!

Uit een recent gepubliceerde studie is gebleken dat Merck & Co, het zakelijke brein achter het beruchte Gardasil vaccin voor het humaan papillomavirus (HPV), voor het gemak maar vergat om de gevolgen van dit dodelijke vaccin te onderzoeken op de reproductieve systemen van vrouwen. En ten minste één jonge vrouw, in dit geval uit Australië, droeg de last van deze onvergeeflijke fout na de ontdekking dat haar eierstokken volledig waren verwoest als gevolg van het ontvangen van het vaccin.


Het peer-reviewed British Medical Journal (BMJ) publiceerde het schrijnende verhaal van de ervaringen van dit 16-jaar jonge meisje. Het zou alle ouders die op dit moment door hun artsen onder druk gezet worden om hun jonge dochters met Gardasil in te spuiten toch wel een halt moeten toeroepen! Deze jonge vrouw, beroofd van haar natuurlijke vermogen om volledig vrouw-zijn te ervaren, werd geconfronteerd met een vroege menopauze, waarbij haar eierstokken volledig stilgelegd werden, zelfs vóórdat zij zelfs in staat waren zich volledig te ontwikkelen.


Deze meest recente case-study, biedt onder de titel: Prematuur ovarieel falen 3 jaar na de menarche (eerste menstruatie) bij een 16-jarig meisje, na de humaan papillomavirus vaccinatie, genoeg solide bewijs dat ‘Gardasil’ op zijn minst een ernstige bedreiging voor de normale ovariële functie is. Niet alleen was het beschadigde meisje voorafgaand aan de injecties onderzocht en was vastgesteld dat haar eierstokken gezond waren, maar er werden behalve Gardasil geen andere factoren geïdentificeerd die mogelijk van invloed zouden kunnen zijn geweest op haar plotselinge noodlot.


Nog erger is het feit dat uit de informatie over de zaak, die later verkregen werd van de Australische Therapeutic Goods Administration (TGA) – TGA is Australië’s equivalent van de Food and Drug Administration (FDA) in de VS – is gebleken, dat Merck zelfs nooit testen had uitgevoerd naar de veiligheid van Gardasil[1] in relatie tot de effecten op de eierstokken van vrouwen. Volgens het rapport had Merck alleen de gevolgen van Gardasil getest op de mannelijke testikels.


Hoewel het Australische Public Assessment Report for Human Papillomavirus Quadrivalent Vaccin, daterend uit februari 2011, dat werd uitgevoerd door de TGA, verslag doet over de histologie van de testes en epididymis[2] bij gevaccineerde ratten, is er geen histologisch rapport beschikbaar voor de eierstokken van gevaccineerde ratten,” verklaart het rapport. “Van [een] histologisch verslag van de eierstokken[3] van de gevaccineerde ratten was niet meer beschikbaar dan een telling van de corpora lutea[4] aanwezig op/bij de spenen na euthanasie van het eerste nest.”


Met andere woorden: Merck[5] is er opzettelijk of per ongeluk – maar beide opties zijn overigens volstrekt onaanvaardbaar – niet in geslaagd om te controleren of Gardasil de potentie heeft om de voortplantingsorganen van jonge vrouwen te beschadigen, hoewel jonge vrouwen altijd de primaire doelgroep voor het vaccin[6] zijn geweest. Pas onlangs werden jonge jongens betrokken bij de Gardasil strijd, ondanks het feit dat de lange-termijn bijwerkingen van het vaccin bij mannen nog grotendeels onbekend is.Gardasil bomvol met additieven waarvan bekend is dat zij de vrouwelijke voortplantingsorganen schaden
Zoals gemeld werd door onderzoeksjournaliste Heidi Stevenson, zitten er in Gardasil op zijn minst twee toegevoegde ingrediënten die verantwoordelijk kunnen zijn voor het beschadigen van de eierstokken van een vrouw. Deze ingrediënten zijn: polysorbaat 80, een emulgerend conserveermiddel en L-histidine, een natuurlijk aminozuur. Beide ingrediënten worden natuurlijk ook gebruikt in bewerkte voedingsmiddelen die miljoenen mensen per dag consumeren. Maar het injecteren van deze stoffen in het lichaam heeft echter een heel ander biologisch effect dan ze simpelweg op te eten.


Uiteindelijk blijkt uit onderzoeken, dat van polysorbaat 80, dat ook bekend is onder de namen ‘Tween 80′, ‘Alkest’ en ‘Canarcel’, is aangetoond dat het de vrouwelijke voortplantingsorganen beschadigt. Niet alleen zorgt dit chemisch additief voor een sterk versnelde seksuele rijping bij vrouwen, maar het heeft ook de neiging om het gewicht én de functie van zowel de eierstokken als de baarmoeder te verminderen. Evenzo kan L-histidine, bij injectie in spierweefsel, er in het lichaam voor zorgen dat zich een auto-immuun reactie ontwikkelt op de natuurlijke stof, die kan leiden tot vele ernstige bijwerkingen die bij veel jonge meisjes worden waargenomen nadat zij een injectie met ‘Gardasil’ hebben gehad.

Bronnen voor dit artikel zijn o.a.:
thelibertybeacon.com
gaia-health.com
pop.org

[1] http://www.naturalnews.com/Gardasil.html

[2] Bijbalontsteking

[3] http://www.naturalnews.com/ovaries.html

[4] Het corpus luteum (Latijn voor ‘geel lichaam’) (meervoud corpora lutea) is een tijdelijke endocriene structuur van zoogdieren, dat verantwoordelijk is voor de productie van progesteron, dat nodig is voor het onderhoud van het baarmoederslijmvlies

[5] http://www.naturalnews.com/Merck.html

[6] http://www.naturalnews.com/vaccine.html

Bron: http://www.wanttoknow.nl/nieuws/hpv-vaccin-gardasil-vernielt-eierstokken-jonge-vrouw/

2013 © Frank Bleeker, Nederlandse vertaling

2013 © origineel artikel ‘Natural News’


HPV- EN ANDERE VACCINATIES

Auteur: Anton van Walstijn.

Zoals u weet, is de HPV vaccinatie - ten onrechte inenting tegen baarmoederhalskanker genoemd - momenteel in volle gang. Enkele moeders kregen bij de eerste berichten over het vaccin en de reclame van de fabrikanten meteen al het idee dat er iets niet klopte.

Zij zijn toen op zoek gegaan naar meer informatie en publiceren die op hun website www.verontrustemoeders.nl

Al snel kwamen zij in contact met Désirée Röver, die uitgebreid onderzoek naar vaccinaties heeft gedaan. Via haar wereldwijde contacten met artsen, wetenschappers en therapeuten heeft zij een gedegen wetenschappelijke onderbouwing van de bezwaren verzameld. De resultaten van die onderzoekingen vinden we in haar boek:

 

BAARMOEDERHALSKANKER  HPV-VACCINS ALS EEN 'DEUS EX VAGINA'.

                             Uitgeverij Ankh-Hermes bv Deventer

                              ISBN 978 90 202 0327 1

We lezen opzienbarende informatie en onthutsende feiten, die door de fabrikanten en officiële instanties worden verzwegen. Het is belangrijk kennis te nemen van deze informatie alvorens een beslissing te nemen of men al dan niet moet deelnemen aan het zo sterk overdreven gepropageerde, onbewezen, riskante en twijfelachtige vaccinatie-experiment. Wie wil zijn prachtige dochter laten fungeren als proefkonijn?

Omdat de jonge meisjes ook de moeders van de toekomst zijn, moeten wij daar voorzichtiger mee omgaan dan wat wij nu zien gebeuren.

 

Opmerkelijk is dat deze vaccinatie wordt ingevoerd in landen waarin het aantal slachtoffers laag is en bovendien nog steeds een dalende lijn vertoont. Ook zonder vaccinatie. Indien het de bedoeling zou zijn om veel slachtoffers te voorkomen, zou het veel logischer zijn om eerst mensen in arme landen met veel meer ziektegevallen en slachtoffers te helpen.

 

In het rapport van de Gezondheidsraad met het advies aan de minister lezen we dat het advies is gebaseerd op aannames, veronderstellingen en verwachtingen. Degelijk wetenschappelijk bewijs ontbreekt.

Omdat dit gebrek aan bewijs overeenstemt met de inzichten hierna in het citaat aangeduid, is er geen enkele steekhoudende reden voor het vaccineren en al helemaal niet om die vaccinatie op te nemen in het RVP.

Men moet zich dan ook afvragen wat de deskundigen en beleidsmakers heeft bezield om het toch te adviseren en het advies zonder meer over te nemen.

 

Buitengewoon kwalijk is, dat terwijl de deskundigen heel goed weten dat er geen splinter bewijs voorhanden is, aan de meisjes en hun ouders toch een vals gevoel van bescherming en zekerheid wordt aangepraat, nadat eerst de angst voor de ziekte via de media  overdreven fors werd aangewakkerd. Dat is pure misleiding. (Prik en bescherm), (Folders van het RIVM).

 

Het is nog erger, kijk maar eens naar het volgende citaat uit het boek:

Gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke informatie in de afgelopen 15 jaar gepubliceerd, is nu algemeen aanvaard dat het identificeren en typeren van een HPV-infectie geen rechtstreeks verband houdt met de gelaagdheid van het risico op baarmoederhalskanker.

Zelfs herhaaldelijk opeenvolgende, voorbijgaande "hoog-risico" HPV-infecties zijn niet geassocieerd met een hoog risico op het ontwikkelen van de schubvormige intra-epitheliale laesies, die de voorlopers zijn van baarmoederhalskanker.

The Reclassification Petition, 7 maart 2007,

 http://www.fda.gov/ohrm/dockets/dockets/07p0210/07p-210-ccp0001-01-vol1.pdf

In het buitenland wordt al langer gevaccineerd. Het lijkt mij voor de hand liggen en logisch wanneer men die ervaringen meeneemt bij de overwegingen om al dan niet te vaccineren. Vele duizenden internationale meldingen van bijwerkingen hebben al laten zien dat de HPV-vaccins zeer ernstige en vaak permanente schade kunnen veroorzaken. Wij hebben geen evaluatie door de Gezondheidsraad of het RIVM kunnen waarnemen. Er wordt slechts eenvoudigweg gemeld dat nadelen niet bekend zijn.

Een aantal praktijkervaringen is te zien en te lezen op de website van de verontruste moeders.

Merkwaardig is, dat al deze praktijkervaringen door onze officiële instanties worden afgedaan als 'indianenverhalen', zonder dat wordt aangegeven, wat er dan precies niet zou kloppen.


Het vaccin bevat een aantal gevaarlijke componenten.

Om te beginnen aluminiumhydroxide, dat veroorzaakt depleties van vitamine D, Calcium en Fosfor. Door deze depleties kunnen een reeks van aandoeningen en ziekten ontstaan, waarvan kanker er één is. Wellicht kent u de uitkomst van onderzoeken, waarin werd berekend dat alleen al door het gehalte aan vitamine D aan te vullen tot het optimale niveau, het aantal kankergevallen met 70 tot 80 % kan worden voorkomen.


Is dat niet geweldig ? 70 % minder kankergevallen met vitamine D.

Waarom is er met deze eenvoudige, gemakkelijke en goedkope preventie nog geen begin gemaakt? 

Wanneer wij kijken naar de therapieën die momenteel in gebruik zijn in de reguliere gezondheidszorg zien we resultaten, die daarmee vergeleken, op z'n vriendelijkst gezegd daarbij wel heel schril en pover afsteken.

Herhaaldelijk wordt ons beloofd dat er binnenkort doorbraken en de overwinning op kanker te verwachten zijn, daarvoor is alleen nog meer tijd en meer geld nodig. (Collectes en inzamelingsacties).

Er wordt al 50 of 60 jaar of nog langer onderzoek gedaan. Daarmee zijn ongelooflijke hoeveelheden geld verbruikt. Al die tijd en al dat geld hebben de patiënten niet veel opgeleverd. Onlangs werd bekendgemaakt, dat uit cijfers van het CBS over de eerste tien maanden van het jaar 2008 blijkt, dat de ziekte kanker de eerste plaats heeft veroverd in doodsoorzaken.

Daarom vraag ik nog een keer,

Waarom is er met deze eenvoudige, gemakkelijke en goedkope preventie nog geen begin gemaakt?  Je zou warempel in de verleiding komen te veronderstellen, dat de beleidsmakers onder invloed van andere belanghebbenden dan patiënten, er helemaal niet op uit zijn om het aantal kankergevallen te verminderen.


Terug naar het vaccin.

Het vaccin geeft door dit depletie-effect zeker geen bescherming maar precies het tegengestelde, te weten ernstige schade!

Aluminiumverbindingen zijn bedoeld voor een hogere immuunrespons: aluminium stimuleert onder meer de doorlaatbaarheid van de celmembranen. Zodoende kan het vaccin gemakkelijker de cel binnendringen. Er kunnen natuurlijk tegelijkertijd ook andere, onbedoelde stoffen in de cel terechtkomen. Je kunt zeggen dat de deuren van de cellen wijd open staan.

De cellen raken op die manier hun eigen, natuurlijke reguleringssysteem kwijt.

Dat zulks uitermate nadelige gevolgen voor de gezondheid met zich brengt behoeft geen nader betoog.

Het aluminium in vaccins is giftiger dan het kwik waarom zoveel te doen is in verband met autisme; men vermoedt tegenwoordig dat het vooral het aluminium is dat het autisme veroorzaakt - in de BMR-vaccins zit immers geen kwik!

Aluminium wordt in verband gebracht met Alzheimer en Parkinson, en maakt bovendien dat B-cellen in de overdrive gaan. Dit metaal is bovenal een neurotoxine dat in de hersenen motorneuronen doet afsterven.

Hierdoor ontstaan problemen met gedrag en geheugen. 

De aluminiumconcentratie in Gardasil bedraagt 25mg/l een dosis, hoger dan de voor dieren bekende neurotoxische hoeveelheid van 10-11mcg/kg en 18.000 maal hoger dan wat de FDA veilig acht voor injecteerbare producten. In Cervarix is deze hoeveelheid ruwweg nog eens tweemaal zo hoog, dus 36.000 maal zo hoog als veilig geacht. Deze obscene hoeveelheid krijgen de meisjes drie maal toegediend.

Nog een gevaar van aluminiumhydroxide is, dat het door de elektromagnetische lading (Van der Waalskrachten) wijziging in de ruimtelijke structuur van eiwitten en enzymen kan veroorzaken (stereo-isomeer moleculen).

Omdat zulke eiwitten andere eigenschappen bezitten dan de oorspronkelijk van nature aangemaakte, zullen die daardoor diverse, nog onvoorspelbare kwalijke gevolgen met zich meebrengen.

In het vaccin zijn genetisch gemanipuleerde virusonderdelen aanwezig, die zich in de kweekbodem op eigen kracht met elkaar hebben verbonden. Artsen in het buitenland verwachten dat de activiteit van deze onderdelen na de injectie zal doorgaan en dat de virusonderdelen zich aan het DNA van de gevaccineerden zullen verbinden. (Enkelen vermoeden zelfs boze opzet).

Op die manier krijgen we dan genetisch veranderde mensen, en de realisering van een moderne vorm van eugenetica, de oude droom van Rockefeller en zijn handlangers.

Ik heb hier slechts enkele gevaren genoemd, die naar mijn idee duidelijk zijn en gemakkelijk te begrijpen.

Er zijn er nog veel meer, zie voor meer voorbeelden en details het boek van Désirée Röver en de website www.verontrustemoeders.nl.

Vanwege de vele en ernstige gevaren behoort de vaccinatie onmiddellijk te worden beëindigd.

Hoewel de betrokken autoriteiten van deze gevaren op de hoogte werden gebracht, heeft geen van hen actie ondernomen om onze meisjes te beschermen. Evenmin werd een weerlegging van genoemde gevaren gepresenteerd. Men gaat intussen gewoon vrolijk door met vaccineren, alsof er niets aan de hand is.

Het gaat hier om mevrouw dr. Marina Conijn, coördinator HPV-vaccinatie programma, alle GGD-artsen, minister Klink, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Inspecteur-generaal van de Inspectie van de Gezondheidszorg, prof. dr. G. van der Wal.

Deze functionarissen zijn onder meer aangesteld om ons voor gevaren te behoeden. Het blijkt nu dat zij deze belangrijke taak verzuimen. Daardoor dragen zij  naar mijn mening medeverantwoordelijkheid voor de te verwachten gezondheidsschade.

Omdat ik bijzonder geïnteresseerd ben in gezondheid, heb ik het boek 'Wat artsen je niet vertellen' aangeschaft. Hoofdstuk 6 van dat boek heeft als onderwerp vaccinatie.

Er staan in dat hoofdstuk een aantal zeer pregnante voorbeelden, waaruit blijkt dat vaccinatie niet de bescherming biedt die ons altijd wordt voorgehouden, maar dat veeleer het tegendeel het geval is.

Het gaat hierbij niet om een recent verschijnsel maar het bestaat al langer dan 130 jaar.

Jawel, U leest het goed, al langer dan honderddertig jaar. 

 

Met toestemming van de uitgeverij Lemniscaat werd de volgende tekst overgenomen uit het boek

Wat artsen je niet vertellen: Over de gevaren van de moderne geneeskunde

auteur Lynne Mc Taggart

uitgeverij Lemniscaat Rotterdam

ISBN nummer 978 90 5637 148 7

in de boekhandel te koop voor € 18,50

 

Hoofdstuk 6.  Inentingen: Vaccinatie als automatisme.    

Praktijkgeval

Josie McNally dacht dat ze al het  nodige en juiste deed voor haar zoontje William. Het was een gezond, normaal en blij ventje van één, en ze wilde ervoor zorgen dat hij gezond, normaal en blij zou blijven. In december 1992 kreeg ze een oproep van haar dokter om bij hem te komen voor de inenting met het bof- mazelen- en rode-hondvaccin.

Josie tilde er niet zwaar aan; William had zijn eerste prikken als baby goed doorstaan en bovendien wist de dokter het het beste.

Tien dagen nadat William zijn prik had gekregen ging er iets afschuwelijk verkeerd. William kreeg stuiptrekkingen en Josie en haar man moesten hem in vliegende vaart per ambulance naar het ziekenhuis laten vervoeren. Toen Josie opperde dat haar zoontje misschien op de inenting reageerde, schudde haar huisarts zijn hoofd. Dat de stuiptrekkingen na de prik kwamen kon niet anders zijn dan een toevallige samenloop van omstandigheden; het zou waarschijnlijk niet nog eens gebeuren.

De ziekenhuisarts beaamde dat; de prik leek er niets mee te maken te hebben.

Maar de toevallen hielden niet op, en het duurde niet lang of William kreeg er wel 40 per dag. Hij ontwikkelde ook een zeldzame immuunsysteemreactie.

Nu is hij drie jaar oud, heet epilepsie te hebben, krijgt nog steeds toevallen die met medicijnen niet te onderdrukken zijn, en heeft de ontwikkelingsleeftijd van een kind van anderhalf

Bij haar tochten heen en weer naar het ziekenhuis begon Josie andere moeders tegen te komen wier kinderen soortgelijke problemen hadden, die eveneens meteen begonnen waren na de BMR-inenting. En niet lang nadat William ermee was ingeënt werd het vaccin wat William had gekregen uit de roulatie genomen. Niettemin zal niemand in de geneeskundige wereld officieel erkennen dat het vaccin iets met Williams symptomen te maken had.

Het gezin McNally heeft van geen enkele regeringsinstantie enige financiële tegemoetkoming gekregen voor de gepeperde rekeningen in verband met Williams medische verzorging, die zij dus nu en in de toekomst allemaal zelf moeten betalen.

 

Dit is slechts één voorbeeld. Helaas zijn er veel en veel meer. Er zijn geen aantallen bekend omdat deze gevallen niet worden geregistreerd. Wanneer u meer te weten komt, begrijpt u wel waarom niet.  

 

'Indien de FDA zou worden geleid door eerzame mensen, zouden vaccins nooit worden goedgekeurd'

Dr. Mark Randall, pseudoniem van een voormalig vaccinresearcher, nu klokkenluider.

     

'Het enige veilige vaccin is het vaccin dat nooit wordt gebruikt' James R. Shannon december 2003 voormalig directeur van de US National Institutes of Health

 

De meeste artsen rekenen vaccins absoluut tot de grootste klappers van de medische wetenschap, en zien ze als de reden van het verdwijnen van veel dodelijke infectieziekten. Eigenlijk sluimert er in de meeste artsen een altruïst die graag denkt dat het volledig uitroeien van een ziekte niet alleen mogelijk is maar praktisch binnen ons bereik ligt.

Om de zoveel tijd noemt de Wereld Gezondheidsorganisatie weer een nieuwe datum waarop naar haar stellige overtuiging ziekten zoals polio, mazelen of difterie voor altijd van de aardbodem zullen zijn weggevaagd. 

Dit vurig geloof heeft de medische professie moed doen vatten om steeds meer prikken uit de kast te halen, voor bestrijding van niet alleen grote moordenaars zoals polio, maar ook van een aantal voornamelijk goedaardige begeleiders van de kindertijd zoals mazelen, bof en waterpokken.

Alle herhalingscocktails in het voorgestelde schema meegeteld, kunnen Amerikaanse kinderen tegen de tijd dat ze naar school gaan zo'n 30 inentingen hebben gekregen, waarbij de meeste in de eerste maanden van hun leven. Engeland waar bij de geboorte al het tuberculosevaccin wordt aangeboden maar niet het vaccin tegen hepatitis B of waterpokken eindigt iets bescheidener met 25.

 

Blind voor werkelijke feiten

Met de vaccins zijn de Brave-New-World technocraten van de geneeskunde met betrekking tot ziekten en de preventie ervan helemaal doorgedraaid. Artsen hebben zo'n onwrikbaar geloof in de juistheid van hun zaak dat het hun verhindert onweerlegbaar feitenmateriaal te accepteren waarmee de gevaren en ondoelmatigheid van bepaalde vaccins glashelder worden aangetoond, tot zelfs het optreden van ziekten bij kinderen die daartegen zijn ingeënt.

Anderszins zeer voor rede vatbare artsen of wetenschappers veranderen door dit geloof in bullebakken en hysterici die andersdenkenden overschreeuwen, ouders met emotionele chantage te lijf gaan om hen tot onderwerping te dwingen, en terugvallen op emotionele argumenten in plaats van het gezonde verstand of vaststaande feiten om hun standpunt te bepleiten.

Bij het lanceren van haar landelijke campagne voor het vaccineren van kinderen in de schoolleeftijd tegen mazelen en rode hond wierp de Britse regering sobere zwart-wit spotjes in de strijd die het idee deden postvatten dat de mazelen een fatale en naar willekeur om zich heen grijpende massamoordenaar is.

In de V.S. worden ouders gedreigd met onthouding van bijstandsuitkeringen wanneer zij hun kinderen niet het levende bof-, mazelen-, rode-hondvaccin laten geven.

De gezondheidsinstanties van Chicago hebben geprobeerd vaccinatie te populariseren door via luidsprekers verkooppraatjes te houden tegen een achtergrond van salsamuziek, om moeders in Spaans-Amerikaanse buurten zo ver te krijgen dat zij hun kinderen komen laten inenten.      

Het zogeheten succes van vaccinatie berust volledig op veronderstellingen.

Omdat het optreden en sterftecijfers bij vele infectieziekten door verbetering van de sanitaire voorzieningen, de hygiëne, huisvesting, voeding en isoleringmaatregelen radicaal zijn gedaald rond dezelfde tijd dat vaccins werden ingevoerd, heeft de medische wereld als vanzelfsprekend aangenomen dat vaccinatie geheel en al voor de uitroeiing van deze ziekten verantwoordelijk is. Veel medische studieboeken openen met de trotse verklaring dat één van de grote verworvenheden van de medische wetenschap de uitroeiing van de pokken door vaccinatie is.

Maar wanneer u de epidemiologische statistieken nu bekijkt, ontdekt u dat tussen 1870 en 1872, 18 jaar nadat de verplichte inenting werd geïntroduceerd, en vier jaar nadat vier jaar lang alles op alles werd gezet om alle leden van de bevolking in te enten ( met straffe boetes voor dwarsliggers) 97,5 % van de bevolking was gevaccineerd, Engeland de ergste pokkenepidemie van de eeuw doormaakte, die meer dan 44.000 levens eiste. Er stierven zelfs driemaal zoveel mensen aan de pokken als bij een eerdere pokkenepidemie, toen er minder mensen waren ingeënt.

Na 1871 weigerde de stad Leicester de vaccinatie, hoofdzakelijk omdat de bevolking door het wijdverbreid karakter van en de hoge sterfte bij de epidemie van 1870 ervan overtuigd was geraakt dat inenting niet werkte. Bij de volgende epidemie in 1892, zocht Leicester haar heil uitsluitend bij betere sanitaire voorzieningen en het handhaven van quarantaines.

Er deden zich slechts 19 ziektegevallen en één sterfgeval in de stad voor op 100.000 burgers; dit vergeleken met de stad Warrington, waar zich zesmaal zoveel ziektegevallen en elfmaal zoveel sterfgevallen voordeden als in Leicester, ook al was 99% van de bevolking daar gevaccineerd. The Lancet 1995; 345:567-9


Polio  

Meer dan welk ander vaccin ook wordt dat tegen polio door elke regering met trots aangewezen als het sluitend bewijs dat massale inentingsprogramma's werken.

De Amerikaanse overheid is er als de kippen bij om erop te wijzen dat tijdens de jaren van de polio-epidemieën zich per jaar in Amerika zo'n 20.000 tot 30.000 gevallen voordeden, vergeleken met 20 tot 30 gevallen per jaar nu.

Niettemin is uit de mond van Dr. Bernard Greenberg, hoofd van het Department of Biostatistics van de  school of Public Health van de universiteit van Noord-Carolina de opmerking opgetekend

dat het aantal poliogevallen van 1957 op 1958 met wel 50% was toegenomen en van 1958 op 1959 met 80 %, ná invoering van de massale vaccinatie. Walene James, Immunisation: The Reality Behind the Myth (Massachusetts: Bergin & Garvey, 1988): 26-7 

In vijf staten van New England - Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, Rhode Island en Vermont - kwam in 1954-1955, na de introductie van het poliovaccin het aantal poliogevallen op ongeveer het dubbele uit. Desondanks werden in het heetst van de poliopaniek van de jaren 50 de statistieken onder de druk om met een tovermiddel voor de dag te komen, door de gezondheids-instanties gemanipuleerd, om de tegenovergestelde indruk te geven. Één manier daartoe was de oude ziekte een nieuwe naam te verschaffen, die van 'virale of aseptische meningitis' of 'kinderverlamming'. 

Volgens de statistieken van de County Health Index van Los Angeles bijvoorbeeld, waren er in juli 1955  273 gemelde poliogevallen en 50 gevallen van aseptische meningitis, vergeleken met 5 poliogevallen en 256 gevallen van aseptische meningitis een tiental jaren later.  

In het begin van deze eeuw werden er 3.000 sterfgevallen aan 'waterpokken' toegeschreven en maar zo'n 500 aan pokken, ook al zijn de autoriteiten het erover eens dat waterpokken slechts heel zelden fataal kunnen zijn.  

Ziekten zoals polio treden cyclisch op. De grote polio-epidemieën deden zich voor in het tweede decennium van deze eeuw, en in de jaren dertig en vijftig; daarna daalde het aantal gevallen sterk naar bijna nul. Maar op het hoogtepunt van de epidemie van de jaren vijftig, na de introductie van het vaccin, kreeg, zoals schrijver Welene James een andere schrijver aanhalend zegt: 'het vaccin de eer in plaats van de natuur' Health Freedom News, January 1983: 26, geciteerd in James, Immunization 28

De Amerikaanse medische criticus Dr. Robert Mendelsohn heeft eens opgemerkt: 'Ziekten zijn net modegrillen. Ze komen en ze gaan'. Veel vaccinprogramma's eisen de eer op voor wat niet anders is dan de neiging van ziekten om af en toe de kop op te steken en dan weer te verdwijnen. Er is geen sprake van dat de wetenschap erin geslaagd zou zijn polio of tuberculose geheel van de aardbodem te doen verdwijnen: beide ziekten hebben een aantal jaren geleden besloten even hun gemak te houden en maken nu een comeback - tuberculose in een groot aantal westerse landen, polio in veel delen van Canada en dan is er nog de difterie in Rusland en het verre Oosten.


Tetanus, difterie en kinkhoest

Het optreden van difterie en tetanus en het aantal erdoor opgeëiste levens namen al lang vóór de introductie van dit vaccin af, grotendeels vanwege de betere aandacht voor de wondhygiëne.

Onder al de soldaten van de Tweede Wereldoorlog zijn maar 12 gevallen van tetanus gemeld - waarvan eenderde soldaten betrof die ingeënt waren.

Science, 1978; 200:905, geciteerd in Miller Vaccines: 32

De grote daling in het aantal sterfgevallen door kinkhoest (zo'n 80 % ) deed zich voor vóórdat het vaccin werd geïntroduceerd. Miller, Vaccines: 24, 33         


Mazelen

Net zoiets heeft zich met mazelen voorgedaan. Het aantal doden door mazelen maakte 20 jaar voordat het vaccin werd geïntroduceerd een diepteval van meer dan 95 % (tot 0.03 doden per 100.000 ). Miller, Vaccines: 24, 33

En nu is, ondanks het feit dat Engeland al sinds 1988 de bof/mazelen/rode hond cocktail hanteert en er een uitzonderlijk hoog percentage kleuters wordt ingeënt, het aantal mazelengevallen onlangs gestegen - met bijna een kwart. Rapport van de Office of Population Censuses and Surveys, 1993, opgenomen in The Independent, 10 August 1993

Tot voor kort werden de V.S. geteisterd door een gestaag verergerende mazelenepidemie - de ergste sinds decennia - in weerwil van het feit dat het mazelenvaccin in zijn diverse vormen al sinds 1957 wordt toegediend, en de cocktail sinds 1975.

Hoewel de regering 1982 als streefdatum had gesteld voor het praktisch uitgeroeid zijn van de ziekte, meldden de Centers of Disease Control (CDC) in Atlanta voor 1990 een voorlopig totaal van 27.672 mazelengevallen, wat  vrijwel een verdubbeling betekent van het aantal gevallen in 1989, dat op zijn beurt al tweemaal zo hoog was als het jaar daarvoor. (Het jaar 1990 was het laatste jaar waarover statistieken beschikbaar waren om in dit boek te kunnen worden opgenomen).

Ofschoon het aantal mazelenpatiëntjes in het jaar van de introductie van het vaccin met een kwart daalde (tot 63.000), en in 1983 het absolute minimum van 1.500 bereikte, steeg het aan het eind van het laatste decennium plotseling explosief met 423 %, en bleef daarna sterk stijgen, met Houston en Los Angeles County als de ergst getroffen gebieden. Na het hernieuwd oplaaien van de mazelen in de jaren 1989/91 daalt het aantal gevallen nu weer drastisch.

De Centers for Disease Control schrijven dit verheugd toe aan de ontzaglijke stoot die er op de top van de recente epidemie aan het inenten met het mazelenvaccin en de gecombineerde vaccins gegeven is; hierbij steeg het dekkingspercentage van een gemiddelde van 66% voor het jaar 1985 tot 78 % in 1992.

Deze optimistische veronderstelling wordt echter door enkele statistische cijfers onderuit gehaald. Ten eerste schatten de CDC's, uitgaande van na-evaluaties van dekkingscijfers, dat er zo'n 800.000tot 2 miljoen baby's en peuters die niet waren ingeënt de mazelen hadden kunnen krijgen. In werkelijkheid werden er onder deze groep in 1992 maar 9.300 gevallen gemeld. Ofschoon de gemiddelde leeftijd waarop kinderen de mazelen krijgen bezig is te dalen ( van een gemiddelde leeftijd van 12 jaar in 1989 tot gemiddeld 4.9 jaar in de laatste jaren), betreft bijna de helft van alle gevallen nog steeds kinderen boven de 5 - van wie de meeste toch beschermd hadden moeten zijn door het vaccin.

De CDC's hebben wel toegegeven dat de plotselinge daling van het aantal ziektegevallen iets te maken zou kunnen hebben met 'een algemene afname van het optreden van mazelen op het westelijk halfrond'. Het kan ook te maken hebben, zeggen ze, met het cyclische karakter van de ziekte.

 

Hier eindigen de citaten uit het boek.

Mijn samenvatting:

1. Vaccins doen niet wat ons wordt wijsgemaakt.

  • Er zijn veel voorbeelden dat vaccinaties een volkomen averechts effect hebben.
  • Dat betekent dat virussen en bacteriën in feite gewoon hun eigen gang gaan, tamelijk snel kunnen muteren en zich met dat mechanisme niet veel of niets aantrekken van      vaccinaties.

2. Vaccins zijn veel gevaarlijker dan door officiële instanties wordt gemeld 

  • De gevallen met ernstige en zelfs fatale afloop worden niet of niet voldoende geregistreerd, op die manier kunnen de fabrikanten en de door hen beïnvloedde autoriteiten tegenover ons vooralsnog blijven volhouden dat er geen reden voor ongerustheid is.
  • Mensen die meedoen met vaccinaties zijn niet op de hoogte van de gevaren en komen daardoor niet snel op het idee om een verband te leggen tussen de vaccinaties en het naderhand optreden van schadelijke gevolgen. Ook daardoor blijven de nadelen onderbelicht.
  • Mensen die een dergelijk verband wel suggereren, worden door functionarissen van het RIVM (die als deskundig bekend staan) net zolang bewerkt totdat zij dat idee opgeven.

In het boek kunt u meer voorbeelden en details lezen.

In de overige hoofdstukken komen andere medische therapieën en ingrepen aan de orde. Van harte aanbevolen.

Met vriendelijke groeten,

Anton van Walstijn

 

Brief van T.C. Kuiper - van den Bos aan de heer Balkenende

T.C. Kuiper – van den Bos

Oostvoorne, 18 mei 2009.

Open brief aan de Minister-President van Nederland,

Het Ministerie van Algemene Zaken

De heer Mr. Dr. J.P. Balkenende - Ministerpresident

Postbus 20001

2500 EA  DEN HAAG

 

Onderwerp:    

Verwarring en inconsistent beleid betreffende de HPV-vaccinaties via het Rijksvaccinatieprogramma.

 

Zeer geachte heer Balkenende,

 

Omdat ik zeer in verwarring ben gebracht betreffende de veronderstelde bevoegdheden en plichten van enkele overheidsinstanties die betrokken zijn bij het behartigen van de volksgezondheid, richt ik me via deze brief tot U om opheldering.

 

Begin maart werd er in Nederland gestart met een zeer gehaast ingevoerd Rijksvaccinatieprogramma tegen twee van de vele varianten van het HPV-virus (Humaan Papilloma Virus) dat bij vrouwen met een verlaagde weerstand, dus een slechte immuunstatus, na verloop van 10-20 jaar – na het doorlopen van enkele goed controleerbare voorstadia – kan leiden tot baarmoederhals- en eierstokkanker. Als deze vrouwen zouden hebben meegedaan aan de daartoe al jaren geleden opgezette effectieve screening programma’s, dan zou de kans daarop vele malen kleiner zijn geworden. Bovendien is het een type kanker dat op zich al relatief zeer zeldzaam is. De urgentie achter de geforceerde invoering van deze zeer kostbare HPV-prikken in het Rijksvaccinatieprogramma is alleen daarom al onbegrijpelijk, zeker in deze tijd van crisis die noopt tot forse bezuinigingen waar dat mogelijk is.

 

Daarom wekt het des te meer verbazing dat juist voor dit type - eigenlijk meestal vermijdbare - kanker zo’n groot en kostbaar vaccinatieoffensief is ontketend, temeer daar er nog helemaal geen evidenties bestaan dat deze reeks van 3 vaccinaties werkelijk veilig en effectief zijn.

Voor een verantwoorde opname in het Rijksvaccinatieprogramma moet voor een vaccin worden voldaan aan 7 criteria - opgesteld door de Gezondheidsraad - die positief moeten kunnen beantwoord. Hoewel dat in dit geval niet mogelijk was, heeft de Gezondheidsraad toch geadviseerd om de HPV-vaccinaties met dit vaccin, Cervarix, met onmiddellijke ingang op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Over de effectiviteit van deze vaccinaties kan pas over 20 jaar, na evaluatie, worden bekeken óf - en zo ja in welke mate - er sprake is van effectiviteit. Dan is al een hele generatie toekomstige moeders gevaccineerd en is eventuele schade niet meer terug te draaien. Ook de veiligheid staat nog ernstig ter discussie.

Om voor de bevolking ondoorgrondelijke redenen is - in deze tot zuinigheid nopende crisis - toch met de grootste spoed besloten tot een overhaaste invoering van dit kostbare programma waarvan veiligheid en effectiviteit op medisch-wetenschappelijke gronden eigenlijk zelfs uit te sluiten zijn. Ik spreek hier niet als leek.

 

Omdat U echter niet medisch geschoold bent, zal ik U in deze brief de meeste technische details besparen. Die kunt U bovendien lezen op de website www.verontrustemoeders.nl, waarop de beheersters niet alleen mijn werk hebben geplaatst, maar ook dat van andere auteurs van medische verhandelingen, artikelen en boeken uit binnen- en buitenland. U treft daar onder meer publicaties aan van mevrouw D.L. Röver en de Australische dr. Viera Scheibner, die wereldwijd vaak optreedt als getuige-deskundige in rechtszaken over vaccinatieschade.

Op verzoek van de beheersters van deze website bracht ik - naast mijn eigen algemene studie naar de gevaren van vaccinaties - ook nog even de specifieke gevaren van het Cervarix-vaccin in kaart. En dan met name de gevaren die horen bij het in dit vaccin gebruikte aluminium hydroxide. En dat was toch nog even schrikken.

Zonder al te technisch te worden laat ik hieronder de vier verschillende gevaren volgen die kleven aan het gebruik van het aluminiumhoudende Cervarix.

 

·          Verstoorde genexpressie. Aluminium hydroxide leidt tot de vorming van - van de normale natuurlijke ruimtelijke structuur - afwijkende moleculen van aminozuren, eiwitten en enzymen. Deze eigenschap van aluminium(verbindingen) wordt zelfs opzettelijk gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie vaccins door AVI BioPharma. Uit een wetenschappelijke beschrijving van de werkwijzen van het ‘Biodefense Program’ van dit instituut blijkt dat aluminium via ‘steric blocking’ de door DNA en RNA gedicteerde eiwitsynthese kan ontregelen. Dat betekent dus dat het aluminium in vaccins de natuurlijke genexpressie kan ontregelen, waardoor letterlijk alle mogelijke genetisch aangestuurde lichaamsfuncties kunnen worden ontregeld als aluminiumverbindingen zonder meer in een lichaam worden gespoten. Deze techniek om de genexpressie te beïnvloeden werd goedgekeurd door de FDA en MOET dus ook bekend zijn bij Nederlandse medische wetenschappers.

 

·          Disfunctioneren door het onbedoeld juist wel of niet binden van onnatuurlijk vervormde eiwitten en enzymen aan bepaalde lichaamsreceptoren en/of andere moleculen. Ook dit kan leiden tot alle mogelijke vormen van disfunctioneren van een (menselijk) organisme. Ook zijn combinaties van deze twee verstoringen en de eerder genoemde verstoorde genexpressie mogelijk. Deze mechanismen kunnen leiden tot bijwerkingen in alle gradaties van ernst. In het vervolg van die wetenschappelijke beschrijving blijkt dat dit mechanisme berust op de ‘addition of positively-charged components aan de oligomeren van de te ontwikkelen vaccins’. Dit is precies het mechanisme dat ik al eerder in mijn eigen studie beschreef en waarvoor ik het RIVM al waarschuwde. Dit mechanisme is afgeleid van de al in mijn oude HBS-B natuurkundeboek uit 1958 door de Nobelprijswinnaar Van der Waals beschreven ‘Van der Waalskracht’. Omdat medische en farmaceutische studies minstens een vooropleiding op VWO-niveau vereisen, mag men dus veronderstellen dat de huidige medisch geschoolde gezondheidsautoriteiten van dit mechanisme op de hoogte moeten zijn. 

 

·          Depleties van vitamine D, calcium en fosfor. Aluminium wordt opgeslagen in het vetweefsel van lichaam en hersenen, van waaruit dan levenslang de schadelijke invloeden blijven doorwerken. Hoe meer aluminiumhoudende vaccins een mens krijgt ingespoten, hoe ernstiger dat individu door bijwerkingen kan worden getroffen. De kinderarts dr. Robert Sears heeft in zijn boek Is Aluminium the New Thimerosal?, 2008, een berekening gemaakt van de hoeveelheid aluminium(-verbindingen) die kinderen vandaag vanaf hun geboorte tot op hoge leeftijd krijgen ingespoten. Deze enorme hoeveelheid aluminiumverbindingen leidt tot een relatief zeer ernstige depletie van vitamine D, calcium en fosfor. Deze depletie door aluminium hydroxide en de zeer ernstige gevolgen die dit kan hebben voor de gezondheid wordt beschreven op bladzijde 28 e.v. van het reguliere medische handboek Drug-Induced Nutriënt Depletion Handbook uit 2001. Merkwaardig is alleen dat dit ene boek uit een hele serie niet in ons land te bestellen of anderszins te verkrijgen is. Na enkele maanden van moeite doen vanwege een andere reden om dit boek in mijn bezit te krijgen, heb ik het uiteindelijk in Duitsland kunnen bemachtigen. Dit boek blijft op deze manier onbekend in de (lagere niveaus van de) medische sector. Ik neem aan dat de Gezondheidsraad ook op de hoogte is van het belang van vitamine D, terwijl van dat eminente gezelschap ook mag worden verwacht dat zij van het genoemde handboek op de hoogte zijn. Dat diezelfde Gezondheidsraad onlangs adviseerde om risicogroepen te voorzien van een extra suppletie met vitamine D wijst daar eigenlijk al op. Internationaal bestaat momenteel grote ongerustheid over de snel in spreiding en ernst toenemende deficiënties van vitamine D onder de jeugd. Gebrek aan vitamine D doet grote afbreuk aan de kwaliteit van het immuunsysteem, waardoor allerlei aandoeningen steeds meer vrij spel krijgen. Dus ook het virulent worden van een HPV-infectie, waardoor dan weer vruchtbaarheidsproblemen en kanker kunnen ontstaan. In het vervolg van deze brief volgt nog een stukje citaat uit een verslag van een publicatie betreffende de gevolgen van vitamine D-gebrek op 30 april 2009 in het gerenommeerde medische vakblad the New England Journal of Medicine (NEJM), dat door alle beleidsmakende medici behoort te worden gelezen.

 

·          Het a-specifieke stress-syndroom. Vaccinaties kunnen allemaal - ongeacht de samenstelling van de vaccins - leiden tot het door de wetenschapper Hans Seyle (1937) in kaart gebrachte a-specifieke stress-syndroom, waarbij er een plotselinge dip in de kwaliteit van het immuunsysteem optreedt, waardoor allerlei - in principe onschuldige - infecties ineens een dodelijke virulentie kunnen ontwikkelen. Aan dit mechanisme is tamelijk recent nog een bijna 9-jarig jongetje uit Barendrecht overleden, Freek Hagoort geheten. De wetenschappelijk hoofdonderzoeker  dr. Viera Scheibner heeft in talloze artikelen uit de wereldwijde medische literatuur en in haar vertaalde boek Vaccinaties, het eind van een mythe, dit a-specifieke stress-syndroom - en andere bezwaren voor de huidige vaccinatiegekte - uitputtend uitgewerkt en er nog meer uit nieuwer wetenschappelijk onderzoek verkregen bewijzen aan toegevoegd.

 

Vitamin D Deficiency Increasingly Linked to Serious Illnesses

Onder deze titel ontving ik op 15-5-2009 een verslag van een verontrustend artikel over gebrek aan vitamine D van NaturalNews.com. Vanwege het belang hiervan in het licht van aluminiumhoudende vaccins, zal ik de eerste twee alinea’s hiervan even citeren:

[…] A letter published in the April 30 issue of the New England Journal of Medicine states that almost half of critically ill patients in intensive care units (ICU’s) are deficient in vitamin D, a common thread increasingly being linked to all sorts of adverse health conditions. Dr. Paul Lee, an endocrinologist and research fellow at the Garvan Institue of Medical Research in Sydney, Australia and author of the recent study, admits a direct correlation between vitamin D deficiency and serious illness; this is a hypothesis long acknowledged by many in the natural health community who understand the critical role vitamin D plays in maintaining health and preventing disease. A necessary component in perpetuating wellness, vitamin D facilitates proper blood sugar and calcium levels in the body as well as maintains proper heart function and gastrointestinal health. It is also said to protect the body from various infections, osteoporosis, diabetes, and even cancers. Since vitamin D is naturally present in very few foods, it is best obtained through skin exposure to sunlight whose UBV rays cause the body to produce the vitamin naturally and to proper levels […]

 

Hoewel ik zelf geen te prikken dochter heb, vond ik het nodig om vanuit medeverantwoordelijkheid jegens mijn landgenoten - na de eerste berichtgevingen betreffende de HPV-prik - dr. M. Conijn van het RIVM schriftelijk te contacteren met diverse bijlagen betreffende de gevaren die aan Cervarix kleven. Ik stelde daarbij ook een nieuw uit te voeren onderzoek naar de veiligheid voor met behulp van petrieschaaltjes met diverse eiwitten, waaraan al of niet het vaccin Cervarix moest worden toegevoegd. Bij de vakgroep van dr. Nabuurs aan de universiteit van Nijmegen zou vervolgens kunnen worden bekeken of er ten opzichte van de controleschaaltjes veranderingen waren opgetreden in de ruimtelijke structuur van de eiwitten in de actief behandelde schaaltjes. Ik mocht hieromtrent geen enkele reactie ontvangen.

Achteraf bezien moet mevrouw Conijn allang op de hoogte zijn geweest van dit mechanisme. Want in haar functie dient zij immers op de hoogte te zijn van alle medische kennis betreffende de werking en veiligheid van vaccins. In het andere geval worden de vaccinaties onder haar verantwoordelijkheid uitgevoerd vanuit een ernstige incompetentie. En dat staat gelijk aan het laten uitvoeren van een Rijksvaccinatieprogramma door een incompetente persoon, hetgeen dan weer gelijk staat aan het bewust toebrengen van lichamelijk letsel op basis van elders in de wereld allang bekende mechanismen

Op de tv verklaarde dr. Conijn echter zelfverzekerd dat de Cervarix-vaccins 100 procent veilig zijn. En dat werd nog aangevuld met de opmerking: ‘Baat het niet, het schaadt ook niet!’

De onontkoombare conclusie is dus dat de Rijksvaccinatieprogramma-manager ofwel incompetent is ofwel om de een of andere reden gewoon publiekelijk liegt.

 

Nog immer uit een gevoel van verantwoordelijkheid voor mijn op medisch gebied minder geschoolde medeburgers heb ik daarna per brief of per e-mail nog enkele ‘open’ brieven geschreven naar de volgende personen/instanties:

·          3 open brieven naar mevr. dr. M. Conijn (totaal dus 4 brieven met de nodige bijlagen)

·          2 open brieven naar de minister van VWS, de heer A. Klink (met de nodige bijlagen)

·          3 open brieven naar alle vestigingen van de GGD in ons land (met de nodige bijlagen)

·          2 open brieven (met bijlagen) naar prof. dr. G. van der Wal – Inspectie voor de Volksgezondheid.

 

Al deze brieven en de meeste bijlagen zijn voor u beschikbaar op de website www.verontrustemoeders.nl.

 

Ad 1.: Mijn laatste open brief naar dr. M.A.E. Conijn (arts-epidemiologe) bevatte als bijlage ook een serie hypothetische behandelingen om op een veilige, effectieve energetische manier virale en bacteriële aandoeningen te bestrijden, zodat voor het staken van vaccinatieprogramma’s een effectief alternatief kan worden geboden. Ik stelde dr. Conijn voor dat het RIVM deze hypothetische aanpak in de praktijk zou toetsen, teneinde door het staken van vaccinaties niet de – door indoctrinatie heilig in het heil van vaccinaties gelovende - bevolking te verontrusten of in gevaar te brengen.

Bovendien is de door mij voorgestelde aanpak – en zelfs preventie - van infecties vele malen goedkoper dan de kosten van de Rijksvaccinatieprogramma’s, waarvan de HPV-actie wel heel kostbaar is.

Op deze brief kwam voor het eerst een antwoord in de zin dat het RIVM niet gemachtigd is om zo’n onderzoek zomaar uit te voeren. Daartoe moet het immers eerst een opdracht van hogerhand ontvangen. Over de rest van de inhoud van mijn 4 brieven werd niet gerept en al zeker werd de strekking daarvan niet weerlegd. Alleen werd gesteld dat met betrekking tot de veiligheid van vaccins Nederland beschikt over een zelfstandig bestuursorgaan, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat verantwoordelijk is voor de toelating en bewaking van werkzame geneesmiddelen (waaronder vaccins) op de markt. Het zwaartepunt van deze opdracht ligt bij de bescherming van de volksgezondheid. Ik werd dan ook door verwezen naar het CBG. Omdat ik al eens eerder mijn neus had gestoten bij dit CBG en ik weet dat dit ‘zelfstandige bestuursorgaan’ voor 27 miljoen euro wordt gesponsord door de farmacie, tegenover slechts 3 miljoen vanuit de staatskas, heb ik dit advies maar niet meer opgevolgd.

 

Ad2.: Minister Klink deed er het zwijgen toe. Hem schreef ik vorig jaar tot driemaal toe een uitvoerige brief met bijlagen, waarin ik hem waarschuwde voor het wetenschappelijke feit dat de – als richtlijn voor primaire en secundaire preventie in steeds grotere doses voorgeschreven - cholesterolverlagende statines kunnen leiden tot de ontwikkeling van diabetes type 2, een van de grootste bedreigingen van de volksgezondheid. Uiteindelijk kreeg ik toch nog een briefje terug met de mededeling dat de minister van VWS zich bij het bepalen van zijn beleid alleen zou laten sturen door de aanbevelingen vanuit de farmaceutische industrie, omdat daar immers de beste wetenschappers zaten. Derhalve zou mijn bijlagenmateriaal niet verder worden bekeken.

Eind november 2008 bleek uit de evaluatie van de Jupiter-studie dat 1 op de 176 slikkers van statines daadwerkelijk diabetes type 2 had ontwikkeld. Over het aantal mensen dat reeds een voorstadium (prediabetes ofwel het metabool syndroom) had ontwikkeld werd angstvallig gezwegen. Inmiddels werd zelfs nog de behandelnorm met statines aangescherpt!!! En natuurlijk hoorde ik - hoewel ik gelijk had gehad - verder niets meer. Statines zijn big business en dat heeft in een land met een V.O.C.-mentaliteit natuurlijk voorrang boven de volksgezondheid. Ook al roept dezelfde minister van VWS publiekelijk dat er alles aan moet worden gedaan om de aanstormende diabetes tsunami in te dammen…

 

Ad. 3: Van de vestiging GGD-Haaglanden ontving ik namens alle artsen een e-mail waarin werd gesteld dat de artsen niets zouden doen met mijn onderbouwde waarschuwingen omdat zij slechts uitvoeren wat door het RIVM wordt opgedragen. Zij zouden derhalve dus ook niet de moeite nemen om het meegeleverde wetenschappelijke materiaal te lezen. Dit is dan de reactie van als arts werkende domme loonslaven die ooit de eed van Hippocrates hebben afgelegd. Zij schuiven hun eigen – door eed of gelofte bezegelde - verantwoordelijk voor het niet bewust toebrengen van lichamelijk letsel op aan hun kennis toevertrouwde personen dus af op het RIVM. En het RIVM speelt de verantwoordelijkheid weer door naar het CBG dat de farmacie als hoofdsponsor heeft.

 

Ad. 4: Vervolgens richtte ik me tweemaal tot de Inspectie voor de Volksgezondheid – prof. dr. G. van der Wal) – ook weer met diverse onderbouwende wetenschappelijke bijlagen betreffende de onveiligheid van dit vaccin. Ik verzocht hem op basis van de onweerlegbaarheid van de gevaren met onmiddellijke ingang deze vaccinaties stop te zetten ten behoeve van een herbezinning. Na enkele weken ontving ik schriftelijk de ultieme dooddoener.

[…] Wij hebben kennis genomen van de inhoud van uw e-mail. De inspectie heeft geen invloed op de beleidsvorming aangaande dit onderwerp en beschouwt uw e-mail hiermee als afgehandeld […]

Ik leef dus in een land waar - bij wetenschappelijk aangetoonde gevaren van vaccinaties voor alle meisjes boven de 12 jaar - de Inspectie voor de Volksgezondheid niet bevoegd is om in te grijpen teneinde verdere schade aan de gezondheid en voortplantingsmogelijkheden van deze meisjes te verhinderen.

 

De situatie zoals ik die tot nu toe mocht ervaren is dus als volgt:

 

·          De Gezondheidsraad (GR) – waarvan diverse leden banden hebben met de farmaceutische industrie – adviseert in snel tempo de opname van een HPV-vaccin, Cervarix, in het Rijksvacinatieprogramma, terwijl er nog vele vragen open staan met betrekking tot onder meer de veiligheid en effectiviteit, waardoor het opnameprofiel nog niet voldoet aan de door GR zelf opgestelde 7 criteria. De enige reden voor opname in het Rijksvaccinatieprogramma is volgens de GR het feit dat de GR-commissie de desbetreffende producenten van de HPV-vaccins ‘kritisch heeft bevraagd’. Over de twijfels aan het vaccin zal in de toekomst pas helderheid worden verkregen omdat er nauwkeurig zal worden gemonitord. Met ander woorden: er is sprake van een experiment een onzekere uitkomst.

·          Het RIVM stelt dat het vaccin volkomen veilig is en roept bovendien dat de op wetenschappelijke bevindingen gestoelde ongerustheid berust op ‘indianenverhalen’.

·          De artsen van de GGD’s laten zich voor de volle 100% leiden door het RIVM, aan wie ze alle verantwoordelijkheid voor hun medisch handelen afschuiven.

·          Minster Klink van VWS wenst - na mijn eerdere gelijk van vorig jaar (statines, DM2) - niet te reageren.

·          De Inspectie voor de Volksgezondheid laat weten machteloos te staan omdat ze geen invloed kan uitoefenen op basis van - op gezondheidsgevaren wijzende - reguliere wetenschappelijke kennis.

 

Dan rijst nu de vraag wie dan wel de eindverantwoordelijke is in deze kwestie. En dan kom ik uit bij de minister president van ons land, die tenslotte aan het hoofd staat van het kabinet, waaronder ook het ministerie van VWS valt, dat weer de regie voert in gezondheidsland. Daarom ligt dus bij u de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Rijksvacinatieprogramma en –beleid. En met name ook voor het onderhavige HPV-vaccinatieprogramma.

Aan U dus ook de taak om nu orde op zaken te stellen  in deze verwarrende en zorgwekkende situatie. Hierbij staat natuurlijk al mijn studiemateriaal en overig werk – zoals het recent ontstane HPV-dossier – tot Uw beschikking om het te laten beoordelen door onafhankelijke en medisch geschoolde wetenschappers, voor zover die nog te vinden zijn in dit land waar ongeveer een decennium geleden de universiteiten hun ziel verkochten aan het bedrijfsleven.

Tekenend is ook dat prof. dr. Van der Wal geen afbreuk deed aan mijn wetenschappelijke bevindingen, maar slechts de nadruk legde op de onmacht van de Inspectie inzake het vaccinatiebeleid.

 

Als U het nog nodig acht – en dat raad ik U van harte aan – om zelf kennis te nemen van allerlei details van deze kwestie, dan kunt U deze aantreffen op de website www.verontrustemoeders.nl. Hier kunt U ook alle (open) brieven aantreffen die ik zojuist vermeldde.

 

Ik heb begrepen dat U ook vader bent van een jonge dochter die momenteel nog niet in aanmerking komt voor de HPV-prik.

Als U – net als de rest van de autoriteiten - niet van plan bent om constructief op deze open brief te reageren, dan raad ik U dringend aan om - alleen al in het belang van Uw dochters gezondheid en Uw eventueel toekomstig grootvaderschap – een kijkje te gaan nemen op de genoemde website.

Maar natuurlijk zal het dan te zijner tijd wel van karakter getuigen als U Uw 12 jaar geworden dochter voor het oog van de hele bevolking laat vaccineren met Cervarix.

Als U niets met deze brief doet, dan hebt U kennelijk een blindelings vertrouwen in de zelf niet medisch geschoolde minister Klink die zich blijkens zijn brief van vorig jaar volledig laat souffleren door de farmaceutische industrie en tijdens het vragenuurtje met de Tweede Kamer ook alle andere dan farmaceutische suggesties pertinent afwees. Net zoals U een rotsvast vertrouwen moet hebben in een incompetente dr. Conijn die natuurlijk niet zou mogen liegen over de veiligheid van een vaccin dat van overheidswege wordt ingespoten in een hele generatie toekomstige moeders.

 

Dus in de lijn van twee, medisch-wetenschappelijk gezien niet-competente mensen, laat u dan uw dochter ‘voor haar eigen bestwil’ driemaal publiekelijk inspuiten met Cervarix, in het bijzijn van de twee ‘verontruste moeders’ achter de genoemde website, mevrouw Anneke Bleeker en mevrouw Irene Schoots, die dan zelf tijdens een massavaccinatie - op goed geluk - een spuit zullen aanreiken uit een volle bak met injectiespuiten die bedoeld zijn voor al de te prikken meisjes van de vaccinatieronde waaraan Uw dochter deelneemt.

Een betere promotie voor deze zo dringend noodzakelijk geachte vaccinatieactie lijkt me niet mogelijk. Hiermee trekt u meteen de andere helft van de meisjes - die nu nog niet durft door de waarschuwingen van de verontruste moeders - meteen ook over de streep. Iedereen blij. Uw dochter met een door de betreffende GGD-vestiging in het vooruitzicht gesteld cadeautje of de kans daarop, U met een gezonde toekomst voor uw dochter en minister Klink en mevrouw Conijn met het behalen van het gestelde doel: alle meisjes gevaccineerd.

 

Was het niet minister Veerman die ook op deze manier - door het laten inspuiten van zijn pluimvee - de ultieme promotie deed voor het vaccineren tegen vogelgriep? Maar dit vergelijk gaat op een belangrijk punt mank: een kip is maar een kip en eigenlijk handelswaar. Maar een dochter is een mens en dat is toch een ander verhaal.

 

Mocht U na het lezen van deze brief toch bedenkingen krijgen tegen de hele HPV-prikactie, maar durft U de al jarenlang door vaccinatiepromotie geïndoctrineerde bevolking niet te verontrusten door het schrappen van dit programma, dan kunt U natuurlijk altijd een onderzoeksinstituut opdracht geven om de door mij in de loop der jaren opgestelde hypothese voor een alternatieve aanpak van virale en bacteriële aandoeningen te laten toetsen.

Als deze in de praktijk ook hout lijken te snijden, dan zal ons land het eerste in de wereld zijn dat op innovatieve en veilige wijze infecties te lijf kan gaan, waardoor routinematige vaccinaties in de bewoonde wereld overbodig worden. Ik wil U deze hypothese met alle plezier toezenden, maar U kunt deze ook al aantreffen op de website van de genoemde dames.

 

Deze open brief zal een dag na verzending per post naar U ook worden geplaatst op de website www.verontrustemoeders.nl en op diverse andere websites in ons eigen land en daarbuiten.

 

Met de meeste hoogachting,

T.C. Kuiper – van den Bos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen reden tot bezorgdheid: 28 vrouwen kregen miskraam na HPV-vaccinatie!

De volgende tekst is een vertaling van een artikel dat op 6 December 2007 op Fox News verscheen:

“Volgens de Amerikaanse Food and Drugs Administration is het baarmoederhalskanker- vaccin Gardasil veilig, ondanks het feit dat 28 gevaccineerde vrouwen een miskraam kregen, aldus CNSnews.com (klik hier voor het volledige rapport).

Uit klinische testen blijkt dat het aantal miskramen consistent is met dat van vrouwen uit de algemene populatie die placebo’s kregen, en de meeste van de miskramen kunnen volgens de FDA niet direct met Gardasil in verband worden gebracht.

Een 24-jarige vrouw kreeg in Mei een miskraam na gevaccineerd te zijn met Gardasil, waarna een onderzoeker aan de federale overheid liet weten dat de miskraam “veroorzaakt kan zijn door Gardasil omdat de patiënt haar injectie kreeg binnen 30 dagen nadat ze zwanger was geworden”.Het vaccin wordt gebruikt als afweer tegen het humaan papillomavirus - een sexueel overdraagbare ziekte waarvan wordt aangenomen dat het de belangrijkste oorzaak is van baarmoederhalskanker.

Er zijn 3461 nadelige reacties geregistreerd, inclusief acht doden, sinds het vaccin in Juni 2006 voor meisjes vanaf 9 jaar werd goedgekeurd. Volgens de FDA en het Center for Disease Control and Prevention zijn de meeste bijwerkingen onbeduidend en is er geen reden is om de goedkeur te heroverwegen of extra onderzoek te doen.”

Bron: http://www.vrijheids.net/?cat=5

 

Thuis testen op HPV-virus!

VOORBURG - Vrouwen die willen testen of zij besmet zijn met het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken kunnen vanaf nu online een test bestellen. Met deze test kunnen ze thuis een uitstrijkje maken en deze opsturen naar een laboratorium.

Dat meldt Stichting HumaCare. Deze stichting is een initiatief van artsen en onderzoekers die vrouwen in de gelegenheid willen stellen een verantwoorde beslissing te nemen over bescherming tegen het HPV-virus.

Met de zelftest kunnen vrouwen en meisjes erachter komen of het zin heeft zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Het uitstrijkje moet opgestuurd naar een laboratorium waar het wordt onderzocht. Om de zelftest te kunnen bestellen, moet er via de website www.humacare.nl een persoonlijke en beveiligde pagina aangemaakt worden. Via deze pagina krijgen de vrouwen ook de uitslag inclusief een deskundig vaccinatieadvies. Voor vrouwen die nog meer advies willen, is het ook mogelijk een telefonisch consult aan te vragen.

De zelftest kost 98 euro. Voor meer informatie kun je terecht op www.humacare.nl.

Link naar origineel artikel:

http://www.nu.nl/gezondheid/1945127/thuis-testen-op-hpv-virus.html

 

Artsen positief over HPV-vaccin!

AMSTERDAM - Vrijwel alle huisartsen vinden een prik tegen baarmoederhalskanker veilig en nuttig. Uit een peiling onder duizend artsen concludeert de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat 98 procent een positief advies geeft.

Acht op de tien huisartsen zouden, indien zij een dochter van 12 jaar hadden, hun eigen kind laten inenten. Dat betekent niet dat de rest dit niet zou doen.

"Twee procent zou het niet doen, de rest zou het bijvoorbeeld eerst uitleggen aan zijn eigen dochter en de beslissing met een positief advies aan haar overlaten", licht een woordvoerder van de LHV toe.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erkende woensdag dat de vaccinatiecampagne is mislukt. Minder dan de helft van de opgeroepen meisjes van 12 tot 16 jaar heeft de benodigde drie injecties gehaald. Over een halfjaar gaat een nieuwe campagne van start.

Fabels

Het RIVM wees eerder een beschuldigende vinger naar de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP), die 'fabels' over de inenting zou verspreiden. Volgens minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) doen 'indianenverhalen' over de vaccinatie de ronde.

De prik moet bescherming bieden tegen twee typen van HPV, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. De twee typen zijn samen goed voor zeventig procent van alle gevallen van baarmoederhalskanker.

Jaarlijks overlijden meer dan tweehonderd vrouwen aan deze ziekte. Door de vaccinatie zou dat aantal moeten worden gehalveerd.

Screening

Het Nederlands Huisartsen Genootschap waarschuwde dat meisjes zich door de vaccinatie onterecht veilig zouden kunnen wanen. Als ze zich niet laten screenen op baarmoederhalskanker, zou de ziekte kunnen voortwoekeren.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg deed in oktober een inval bij twee farmaceutische bedrijven die kans maakten om het vaccin te mogen produceren. Het ging om GlaxoSmithKline in Zeist en Sanofi Pasteur MSD in Hoofddorp.

Betaald

De bedrijven zouden artsen hebben betaald die op hun beurt adviseerden meisjes preventief in te enten. Na dit advies nam Klink het besluit dat meisjes moeten worden ingeënt. Het Britse GlaxoSmithKline is uiteindelijk gekozen om het vaccin te produceren.

Het huisartsengenootschap wees er toen op dat door de grote geldstromen vanuit de farmaceutische industrie voor de onderzoekers moeilijk is vol te houden dat ze onafhankelijk zijn.

Minder kritisch

In een 'geactualiseerd' standpunt is het genootschap door een positief advies van de Gezondheidsraad minder kritisch. Wel wijzen de artsen erop dat 'het aantal seksuele partners de sterkste voorspeller van HPV-positiviteit' is.

Dat betekent dat vrouwen die met minder mannen naar bed gaan minder kans lopen het virus op te lopen.

Het vaccin heeft volgens het genootschap alleen zin bij vrouwen die het virus nog niet hebben opgelopen. Als meisjes de vaccinatie halen voordat ze het virus hebben, zou per duizend gevaccineerde meisjes één sterfgeval worden voorkomen.

Link naar origineel artikel:

http://www.nu.nl/gezondheid/1942603/artsen-positief-over-hpv-vaccin.html

 

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com