Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

Gevangenen van onze Schulden

Soms is commentaar interessant genoeg voor een artikeltje.

Gebaseerd op commentaar ‘geleend’ van een recent bericht bij collega-site Geen nieuws.com.

Toon W schrijft dat we vast zitten in een EU-crisis, en dat dit niet snel beter zal worden. Maar terug uit de EU en de euro “KUNNEN" we niet, omdat we gevangenen zijn van onze schulden, die (voorlopig) alleen gemeenschappelijk nog min of meer draag- en betaalbaar zijn. Bij een economie die zelfs niet in staat is om de schulden niet nóg meer te laten groeien. Het kat & muis spel van geldmarkten en politiek is ‘onomkeerbaar’ en zal uiteindelijk alleen maar verliezers opleveren.”


Mario8282, een bekende commentator in het alternatieve nieuwscircuit, geeft zijn visie hoe het boven beschreven komt, hoe we het systeem zouden kunnen repareren, en waarom dat dus niet gebeurt. Hij trekt effectief gezien een gelijkenis naar de jaren 30 crisis die om vergelijkbare reden op vergelijkbare manier werd gecreëerd. Toen een aanloop naar een wereld oorlog, nu hopelijk niet.


Het geldsysteem en hun crisis

De bewust gecreëerde “Crisis” is het beheerste proces van waarde transfer van de mensheid eigendommen naar de elite. (LLE: dat zijn veelal de top-politici, top-bankiers, top van multinationals, koninklijk volk, selectie mega-rijke medemens, etc) Het einddoel van de elite is de mensheid te onteigenen van de planeet. De voortdurend groeiende schulden zijn deel van de “crisis”. Daarom werd als “oplossing” telkens nieuwe schulden voorgeschreven door IMF, door de trojka, door de ECB en zo voorts. Hoe meer schuld des te meer elite aandeel in het eigendom van onze thuis planeet.

Het vehikel waarmee de elite haar plan op een verhulde wijze uitvoert is het private geldsysteem. De primaire functie van het geld is ruilmiddel. De uitgever van het geld blijft immers de EIGENAAR. Het geld dat we nu op de bank of op zak hebben is niet van ons. We hebben maar een tijdelijk gebruiksrecht daarvan. Het huidige geldsysteem bedient uitsluitend zijn eigenaren. De crisis is dan ook voor 100% een bewuste keus van deze eigenaren.


Dit verklaart waarom we nu niet in de economie hebben:
1. geschikte arbeid
2. goede infrastructuur, gereedschap, materieel en materialen
3. vraag naar product

en
- de arbeid staat stil
- de infrastructuur en de rest roesten
- de vraag naar product wordt niet beantwoord.


Simpelweg omdat de 1, 2 en 3 geen ruilmiddel hebben om met elkaar ons een beter leven te geven. De krimp is te danken aan de eigenaren van het geldsysteem. Het geldsysteem is het probleem. Onderzoek het geldsysteem en dan zie je “onderwater” waarom er geen oplossing komt binnen het huidige geldsysteem. Het is ook niet voor niets dat de mainstream media elke serieuze uitleg vermijdt van het geldsysteem.


De Grote Crisis

Monetarisme is het geldsysteem waarin een private instelling (LLE: de Centrale Bank) publiek geld schept als een lening. Alles wat wij vandaag “geld” noemen is begonnen te bestaan als de hoofdsom van een lening. En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschapen werd om dekking te geven aan de rente. Dit is de essentie van het huidige geldsysteem. Dat heet monetarisme, het is het huidige geldsysteem van de wereld en het is mathematisch onmogelijk langdurig door de economie te verdragen. (LLE: dat is ook een reden waarom vaste inflatie benodigd is, d.w.z. gestructureerde waardevermindering van het geld dat u bezit.)


Het systeem kan niet overleven vanwege de getallen die het zelf genereert. Het probleem is het systeem. En het systeem heeft voor wat ECB betreft twee lagen:


1) De Federal Reserve, een private wereldwijde monopolie dat geld uitgeeft alleen als lening.
2) De ECB zelf die ook een monopolie is, maar alleen voor de 17 Eurozone landen.


De Federal Reserve creëert geld met de computer zonder dekking in de fysieke economie. De ECB weigert beleidsmatig geld (ruilcapaciteit) voor de Eurozone te creëren. Bij acute liquiditeitsbehoefte, leent de ECB fiat geld van de Federal Reserve (nu voor circa 0,1%). Dit geleend geld is verder doorgeleend binnen de Eurozone, maar bij voorkeur niet aan de overheden, maar aan de banken (voor circa 2%) die verder speculeren met rente (Griekenland betaalt de banken nu ruim 25%).

Dit is monetarisme in tweevoud bij de ECB.


De Soevereine Munt

Oplossing: SOEVEREINE MUNT, ook bekend als systeem van NATIONAAL KREDIET. De staat (in tegenstelling tot een private entiteit) heeft de monopolie over de geldcreatie. Twee essentiële voorwaarden:


• De hele geldmassa MOET dekking hebben in de waarde van de middelen die de fysieke economie verhandelt.
• Alle wisselkoersen onder controle ter voorkoming dat de speculanten weer gaan doen wat ze altijd gedaan hebben: zich zelf verrijken ten koste van de rest en van letterlijk ALLES.


In dit geval is het geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlagingen, opdrachten naar het bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden.

Euro, Neuro, Zeuro of Gulden zal het niet redden in het monetarisme. (LLE: Vanwege het feit dat het dezelfde verliesgevende constructie betreft, alleen dan kleinschaliger.) Maar als soevereine munt zal de Euro uitstekend doen net als eventueel de Gulden of iets anders.

We moeten z.s.m. het monetarisme vervangen door soevereine munt.

Onderzoek: Secret of Oz”, “Money as Debt”,”Thrive the Movie etc.


De Grote Crisis zal nog lang duren en het wordt veel erger

Het beleid naar de economische diepte zet onverminderd door. De ECB beroept zich op de “Maastricht” en “Lissabon” verdragen om geen soevereine recht uit te oefenen voor geldschepping. In plaats daarvan onderwerpt zich de ECB als een franchise van de 100% private Federal Reserve. Alle nieuwe liquiditeit die de ECB in de Eurozone introduceert zijn aangegane leningen bij de Fed. De Fed heeft dat geld ook niet maar die maakt het met de computer zonder dekking, zonder een belemmering à la “Maastricht”, zonder democratische inspraak of inzage. Zo is de Euro een dollarsurrogaat en de Eurozone een monetaire kolonie van de Fed met Draghi de Euroslave Master In-Chief.


Door de Grote Crisis voort te zetten en zelfs te verergeren is de financiële maffia enorm gebaat: hoe meer economische krimp hoe meer financiële middelen worden door de ECB van de Fed geleend om de speculanten te verrijken.

Kijk hoe simpel het is: de Fed is 100% privaat, heeft het geldscheppingsmonopolie en vertegenwoordigt de kern van de financiële maffia. De ECB onder de mom van landelijke overheden “helpen” koopt staatsobligaties van de speculanten (zie het OMT mechanisme door Draghi gelanceerd op 6.9.12). Zo verzekert hij dat de speculanten vrij zijn in het bepalen van de rente op staatsleningen én dat deze speculanten ook nooit risico lopen omdat de ECB toch al die papieren inkoopt.


Rechtstreekse aankopen van de uitgevers van de staatsobligaties wil de hypocriete Draghi niet: “Maastricht” zou dit blokkeren. Maar de rest van de “Maastricht” voorzieningen zijn met de voeten getreden door het ESM, en daar heeft geen eurocraat moeite mee, laat staan Draghi. Zo is de plaats verzekerd voor de speculanten die als bloedzuigers zitten tussen de lenende landen en de opkopende ECB. De speculanten halen goedkoop krediet bij de Fed of de ECB, daarmee kopen ze staatsobligaties met een ver hogere rente (die ze zelf manipuleren) om vervolgens die papieren aan de ECB verkopen. En de Grieken sterven in ziekenhuizen omdat ze elementaire geneesmiddelen niet meer kunnen betalen.


Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut

Met zo veel macht bij de Fed en hun filiaal in Europa de ECB is crisis maken een kinderspel. Bij normale omstandigheden in een gezonde economie:


- krediet groei naar de fysieke economie leidt meestal tot een toename van de economische activiteit
- afname van krediet naar de fysieke economie leidt tot een afname van de economische activiteit

In een normale economie bepaalt de ruilcapaciteit (geldmassa) de conditie van de fysieke economie. In het huidige geldsysteem beheren de Fed en de ECB (voor de Eurozone) het kredietvolume, de omvang van de geldmassa en zo bepalen ze wanneer de fysieke economie groeit of krimpt.


De main stream media staat vol afleidingen over de oorzaak van de Grote Crisis: de luie Grieken, de Amerikaanse hypotheken, de Chinese spaarders, etc, etc. Geen woord over het geldsysteem.


Gezien de ontwikkelingen (waaronder ook de krimp in de nieuwe hypotheken) is weinig reden te verwachten dat deze mega-rovers bereid zijn de Grote Crisis te beëindigen. Ze zullen de domme blijven spelen, (“niemand zag het aankomen”, “we moeten daadkracht tonen”, “bezuinigingen en hervormingen zijn onontkoombaar”, etc.), ze zullen blijven volharden in hun steeds moeilijker te verbergen bedrog en demagogie. Wat we zeker niet zullen zien van deze corrupte leiders is: de oplossing.


De toppers van de financiële maffia beheren het hele politieke spectrum, hebben letterlijk alles onder controle en de steile dip die fysieke economie vertoont is hun bewuste keus, hun verantwoordelijkheid en getuigt van een immense macht en kwaadaardigheid. Hoe langer dit crimineel geldsysteem aanblijft des te dieper de Grote Crisis wordt en des te erger want dan zullen we moeten heropstarten vanaf een steeds dieper wordend punt.


Conclusie LLE:

De Centrale Bankiers beheren het geld. Ze creëren het uit het niets, en lenen het uit met rente. Ze maken gebruik van een cyclus: eerst veel gratis geld voor iedereen. Iedereen maximaal in de schulden. Dan trekken de bankiers het geld in, maken het geld duur, zoals in de jaren 30 en dus nu. Faillissementen volgen en de bankiers kopen voor een dubbeltje land, vastgoed/woningen, infrastructuur, aandelen/bedrijven, (staats)obligaties, etc. De wereld wordt met deze cyclus van de burger onteigent, met als pressie-middel schuld. Schuld is een effectief middel om een doel te bereiken: het volk onteigenen.


It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.
– Henry Ford (uit documentaire
Money Masters)


Interesse in meer uitleg? Zie ook

NEDERLAND WEER SOEVEREIN

Sinds 1588 had Nederland zeggenschap over eigen economie.

Nu hebben ongekozen EU-politici en bankiers dit.

Hun one-size-fits-none aanpak werkt echter alleen voor bankiers.

We kunnen onze economie en toekomst alleen aanpakken door weer zeggenschap te krijgen in eigen huis.

Teken daarom de petitie: Nederland Soeverein!


HET EU-REFERENDUM

De overheid komt niet vrijwillig met een referendum over de EU. De politiek heeft besloten onze resterende macht weg te geven aan de EU. De EU is echter ondemocratisch, en getoond niet voor rede vatbaar. Via het burgerinitiatief EU-Referendum kunt u een referendum over de machtsoverdracht naar de EU op de agenda zetten. Laat uw stem horen!


Dit bericht werd geplaatst in Informatief en getagged Geld als Schuld,Mario8282,Schuld-Geld,Schulden crisis,We eisen meer van uw geld! Door admin .

(Opmerking: Iedereen die het hier mee eens is, mag zich vrij voelen om het over te nemen en elders te plaatsen op voorwaarde dat ook de vrije overname vermeld staat.)

 

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com