Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

Miljoenen mensen krijgen onterecht een kankerbehandeling terwijl ze geen kanker hebben!

Een aanzienlijk aantal mensen, die behandelingen hebben ondergaan voor de diagnose kanker, (vooral borst- prostaat en darmkanker) hebben ‘de ziekte’ waarschijnlijk nooit gehad! Dit geeft een nieuw rapport aan dat is gemaakt in opdracht van het Amerikaanse National Cancer Institute (NCI).

Online is dit rapport gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association(JAMA). Dit instituut geeft aan dat deze verkeerde diagnose van kanker gezien wordt als de belangrijkste oorzaak van de ‘groeiende kanker epidemie’ en dat waarschijnlijk miljoenen mensen onterecht zijn behandeld voor kanker met chirurgie, bestraling en chemotherapie. In werkelijkheid hadden zij geen kanker!


Het rapport geeft aan dat de manieren waarop veel kankers zijn gediagnosticeerd niet kloppen. Gediagnosticeerde borstkanker bijvoorbeeld is vaak geen borstkanker maar een goedaardige aandoening, een ductaal carcinoom in situ (DCIS).

Er zijn echter talloze miljoenen vrouwen met DCIS waarbij een verkeerde diagnose is gesteld: het hebben van borstkanker. Vervolgens zijn zij behandeld (als kankerpatiënt). Deze behandelingen hebben vele nieuwe gezondheidsproblemen veroorzaakt waaronder kanker!


Mannen met prostaatklachten (intra-epitheliale neoplasie (HGPIN), een soort premaligne voorloper van kanker, worden vaak behandeld alsof het daadwerkelijk kanker is!

"De oncologie in de Verenigde Staten heeft een grote behoefte aan een aantal hervormingen en initiatieven om het probleem van ‘overdiagnose en overbehandeling’ van kanker te veranderen. Dit zegt het National Cancer Institute. (Medscape.com).

"Misschien wel het meest belangrijke is; volgens de groep onderzoekers, dat een aantal premaligne aandoeningen, met inbegrip van ductaal carcinoma in situ en prostaat intra-epitheliale neoplasie, niet langer 'kanker' genoemd mogen worden."


Aangetoond wordt dat conventionele kankerbehandelingen een belangrijke oorzaak zijn van kanker!

Dit zijn schokkende woorden! Het NCI neigt nog naar de conventionele kankerdiagnoses en behandelingen, terwijl ondertussen is aangetoond dat deze behandelingen vaak een volledige mislukking zijn. Maar nog erger zijn de gevolgtrekkingen van dit onderzoek, dat waarschijnlijk miljoenen gezonde mensen een verkeerde diagnose kregen. Deze middelen zijn volgens dit onderzoek wel de oorzaak, dat bij velen van hen, zich uiteindelijk een ‘echte’ kanker heeft ontwikkeld, (ook door angst) met veel lijden en vaak de dood als gevolg.


Zo blijkt, dat het hele concept van "verkeerde of te vroege diagnose" fundamenteel goed fout zit, omdat de gebruikte diagnoses (methoden) geen of slecht onderscheid maken tussen goedaardige en kwaadaardige kankercellen. Dit betekent dat veel mensen die ten onrechte zijn gediagnosticeerd met kanker, door de medicatie en/of bestralingen juist kanker hebben ontwikkeld!


"Van tumoren (goedaardig) in een vroeg stadium, die meteen behandeld wordt door middel van chirurgie, chemotherapie en / of bestraling, is ondertussen bekend dat deze tumoren snel kwaadaardig worden door de conventionele behandeling , dit zegt Sayer Ji voor GreenMedInfo.com.


"Zo is ondertussen bekend dat bestralingen bij onrustige cellen in de borst bij vrouwen die gediagnosticeerd zijn als kanker, deze cellen zeer snel transformeren in zeer kwaadaardige kankercellen. Dit zegt het UCLA Jonnsson Comprehensive Cancer Center.


Kanker is een poging van het lichaam om te overleven, niet een externe aanval!

Volgens Ji is het onderliggende probleem dat het conventionele kankerbehandeling model, (ten onrechte) kanker beschouwt als een soort aanslag op het lichaam die agressief moet worden bestreden met ‘strenge’ zware behandelingen en/of verminkingen. Terwijl er steeds meer aanwijzingen zijn dat kanker juist een soort overleving mechanisme is van het lichaam.

Wanneer het lichaam voortdurend tekorten heeft aan voedingsstoffen (wat bij vele mensen steeds meer het geval is vanwege de slechte (magere) conditie van ons voedsel), zal dit lichaam als het wordt belast door straling, carcinogenen en andere gifstoffen uit de omgeving en in het voedsel, kanker ontwikkelen als reactie hierop!

"Ons hele wereldbeeld van kanker moet verschuiven van een ‘vijand’ die ons 'aanvalt', iets waartegen we oorlog moeten voeren, naar het bewustzijn dat ons lichaam iets doet om ons te beschermen.

Vertaald en bewerkt door Monique Timmers.

Voor meer informatie:

http://www.greenmedinfo.com
http://jama.jamanetwork.com

Bron: Alignlife


De definitie van ‘kanker’ zou ingeperkt moeten worden om alle overbehandeling van goedaardige tumoren te voorkomen

Een nieuwe definitie van kanker kan voor miljoenen een geschenk uit de hemel zijn. Zo’n voorstel zou veel angst voor kanker weg kunnen nemen en patiënten kunnen helpen om veel preciezer te weten hoe ze er echt voor staan. Het zou miljoenen mensen vrijwaren van zinloze operaties en van blootstelling aan kankerverwekkende straling.


Jaarlijks krijgen bijna twee miljoen Amerikanen de diagnose kanker en één op de drie Amerikanen zal op een bepaald moment in zijn leven worden geconfronteerd met de diagnose ‘kanker’. Maar ondanks enorme technologische vooruitgang in de afgelopen halve eeuw, is de westerse geneeskunde nog steeds niet in staat om het aantal ziektegevallen te beteugelen.


En het wordt steeds duidelijker dat veel conventionele strategieën, van diagnose tot behandeling, bol staan van gebrekkige vooronderstellingen en benaderingen, die in veel gevallen meer kwaad dan goed doen. Maar wat erger is, is dat vrijwel geen enkele conventionele aanpak daadwerkelijk de wortel van het probleem aanpakt.


Kanker opnieuw definiëren?
De
 NPR  (Nationale Publieke Radio – National Public Radio) heeft onlangs dr. Otis Brawley, de medisch hoofdverantwoordelijke van de ‘Amerikaanse Kanker Organisatie’ geïnterviewd over het voorstel van het Amerikaanse ‘Nationaal Kanker Instituut’ om de definitie van "kanker" ter veranderen. (De ‘Amerikaanse Kanker Organisatie’ richt zich op het uitroeien van kanker en is lokaal actief om mensen te helpen gezond te blijven en omgoede behandelingen te vinden. Het ‘Nationaal Kanker Instituut’ is de belangrijkste overheidsinstelling voor kankeronderzoek).


De reden voor een nieuwe definiëring is dat bergen onderzoek laten zien dat veel goedaardige tumoren worden overbehandeld, onnodig worden behandeld, wat meer kwaad dan goed doet.


De NPR:1 heeft hierover het volgende gerapporteerd:
“Soms is helemaal geen behandeling nodig en daarom heeft het ‘Nationaal Kanker Instituut’  onlangs aanbevolen dat de definitie van kanker kan worden veranderd ... Hun nieuwe definitie van kanker zou beperkter zijn dan de huidige regels aangeven.

Het Instituut hoopt dat de term kanker bij bepaalde diagnoses niet langer gebruikt wordt zodat onnodige behandelingen zo min mogelijk zullen plaats vinden en de angst van patiënten afneemt.

Wat er feitelijk is gebeurd, is dat onze technologieën zo goed zijn geworden dat we sommige vroege vormen van kanker, of dingen die eruit zien als kanker, kunnen opsporen en waarvan we nu weten dat, als we die met rust laten, ze nooit groeien of zich uitzaaien en de patiënt nooit kwaad doen. 


Eigenlijk behandelen we dus bepaalde aandoeningen, die er uitzien als kanker, onnodig,” [zegt dr. Brawley]. “Wat we proberen te doen is om mensen de schade te besparen die onnodige behandelingen veroorzaken”.

Volgens dr. Brawley is het denken over kanker dank zij nieuwe informatie aan het veranderen.


Zo zou bijvoorbeeld ongeveer 50-60 % van de gevallen van prostaatkanker waarschijnlijk beter af zijn met observatie in plaats van behandeling.  Dat geldt ook voor schildklier- en longkanker, waar 20-30 %, respectievelijk ongeveer 10 % moet worden geobserveerd in plaats van behandeld.


Wat borstkanker betreft, heeft nu ongeveer een op de drie vrouwen met de diagnose borstkanker feitelijk goedaardige tumoren die voor hen niet levensbedreigend zijn. Zo schrijft bijvoorbeeld Peggy Orenstein 2 auteur van de New York Times:

"Kanker in je borst maakt je niet dood; de ziekte wordt dodelijk als die zich uitzaait, zich verspreidt naar andere organen of de botten. Vroege opsporing gaat uit van de theorie, die van eind 19e eeuw is, dat de ziekte begint met één enkele kwaadaardige cel, dan consequent verder gaat, verder groeit en op een bepaald punt een dodelijke sprong maakt.

Om dan te genezen, zo werd aangenomen, was het zaak een tumor op te sporen en weg te snijden vóórdat uitzaaiing zou gebeuren.

Het punt is, dat er geen bewijs voor was dat de omvang van een tumor met zekerheid kon aangeven of het zich had uitgezaaid. Volgens Robert Aronowitz, hoogleraar geschiedenis en wetenschapssociologie aan de Universiteit van Pennsylvania en auteur van ‘Onnatuurlijke geschiedenis: Borstkanker en Amerikaanse Samenleving’, onderschreven artsen het idee toch, deels uit wensdenken, wanhopig als ze waren om maar ‘iets te doen’ om een plaag tegen te houden waartegenover zij zich hulpeloosvoelden”.


Hoewel er meer kankers worden opgespoord, blijven sterftecijfers gelijk

Mammografie werd ooit aangekondigd als hèt antwoord, omdat het tumoren in een vrij vroeg stadium kon opsporen. En omdat een jaarlijkse mammogram in Amerika de norm werd, zijn inderdaad meer kankers ontdekt – toch bleven de sterftecijfers van vrouwen bij deze ziekte vrijwel onveranderd.


Volgens Orenstein "had dat een teken moeten zijn dat een bepaald aspect van de vroege opsporingstheorie niet in de haak was." Maar nee...  In plaats daarvan werden gebrekkige aannames op gebrekkige theorieën geplakt en de algemene gedachte bleef heersen dat vroeg opsporen nog steeds de sleutel was om levens te redden.
Vandaar dat veel van de eertijdse nadruk op het ‘voorkómen’ van kanker is verschoven naar vroegtijdige opsporing. Daarbij is de meest voor de hand liggende vraag min of meer genegeerd en die is: hoe kunnen we in de eerste plaats het ontstaan van dodelijke tumoren voorkómen?

Met al zijn gebreken heeft kankeronderzoek wel aangetoond dat de ziekte complexer is dan eerder werd gedacht. Kanker gaat bijvoorbeeld niet per se verder op een logische rechtlijnige manier. Men heeft ook ontdekt dat er een aantal genetisch verschillende soorten borstkanker zijn – die allemaal met verschillende prikkels in gang worden gezet en verschillend reageren op behandelingen.

Analyse van 30 jaar borstscreening laat zien dat mammogrammen meer nadelen hebben dan voordelen


Vorig jaar, publiceerde het ‘New EnglandTijdschrift voor Geneeskunde’3 een analyse van de effecten van borstkankerscreening in de Verenigde Staten in de afgelopen 30 jaar, waaruit bleek dat 1,3 miljoen vrouwen een verkeerde diagnose en een verkeerde behandeling kregen als gevolg van regelmatige mammogramscreenings in die periode.


Terwijl het opsporen van borstkanker in een vroeg stadium is verdubbeld sinds het begin van mammografie, daalde in diezelfde periode het optreden van kanker in een laat stadium slechts met 8 %. Dit geeft aan dat het vroege opsporen en behandelen van tumoren niet automatisch de meer ernstige gevallen van kanker uitschakelt.  


De onderzoekers schrijven:
“… en die onbalans wijst erop dat er behoorlijke overdiagnose is, goed voor bijna een derde van alle nieuw gediagnosticeerde borstkanker en dat screening in het beste geval slechts een klein effect heeft op het sterftecijfer bij borstkanker.”


Het mag duidelijk zijn dat er een cruciaal verschil is tussen een niet-kwaadaardige afwijking/tumor en uitgezaaide kanker. Maar tegenwoordig maakt men toch weinig onderscheid tussen die twee. Beiden worden meestal gepresenteerd en ontvangen als een doodvonnis. Met het oog hierop heeft het Amerikaanse Nationaal Kanker Instituut voorgesteld om ‘kanker’ anders te definiëren en aan te pakken.


Dit kan heel zinvol zijn. Op dit moment zijn naar schatting 50.000 Amerikaanse vrouwen 4 ‘veranderd’ van gezonde vrouwen met een niet-dodelijke afwijking/tumor in bejubelde ‘kanker overlevenden’ – en ze denken dat ze een dodelijk wondje hebben overleefd, terwijl ze in feite voor niets door een hel zijn gegaan...

Mammografie kan 10 keer zoveel vrouwen schade berokkenen dan hen helpen

Volgens recente bevindingen van het Nordic Cochrane Center  5  zal slechts één op de 2.000 vrouwen, die regelmatig en 10 jaar lang zijn gescreend, daadwerkelijk profiteren van screening dank zij vroegtijdige opsporing van borstkanker.


Intussen zullen tien gezonde vrouwen (van die 2.000 die tien jaar lang zijn gescreend) een verkeerde diagnose krijgen en worden omgetoverd in kankerpatiënten; zij zullen onnodig worden behandeld.

Deze vrouwen zullen gedeeltelijke of gehele borstverwijdering ondergaan en zij krijgen doorgaans ook nog radiotherapie en/of chemotherapie. Die behandeling (van een niet bestaande kanker) verhoogt vervolgens hun risico op overlijden aan complicaties van de therapie en/of van andere ziekten die samenhangen met bestraling en chemo, zoals hart- en vaatziekten en kanker.
Al met al leidt routinematige mammografie tot 30 % overdiagnose en overbehandeling, wat neerkomt op een
absoluut hoger risico van 0,5 %.


Samenvattend:

om met mammografische borstscreening het leven van één vrouw te redden:

 • moeten 2.000 vrouwen 10 jaar lang worden gescreend

 • zullen 200 vrouwen fout positieve uitslagen krijgen en

 • zullen 10 vrouwen een operatie of chemotherapie krijgen, hoewel ze feitelijk geen kanker hebben.

Wat deze cijfers ons overduidelijk laten zien, is dat alleen maar omdat je voor kanker werd behandeld je nog geen ‘kanker overlevende’ bent. Als je gewoon echt geen kanker had, dan ben je alleen maar een "overlevende van kanker-behandeling." Maar alle vrouwen die behandeld zijn voor kanker en die overleven, worden ingedeeld in de officiële statistiek van ‘kanker overlevenden’. Die cijfers worden vervolgens gebruikt om de effectiviteit van het huidige systeem van diagnose en behandeling te rechtvaardigen!

Willen we heel zorgvuldig onderscheid maken tussen onschuldige knobbeltjes en kwaadaardige tumoren dan hebben we een lange weg te gaan naar het voorkómen van onnodige emotionele en fysieke trauma’s ten gevolge van overdiagnose en overbehandeling. Dan is het waarschijnlijk ook mogelijk om het werkelijke effect te bepalen van verschillende behandelingen.


Vrouwen moeten beter geïnformeerd worden
Er ligt nu een ingewikkeld probleem in het overtuigen van een door angst verlamd publiek, dat diep doordrongen is van het ‘bewustzijn’ van de dodelijke gevolgen van kanker, maar dat het toch in je eigen belang is om een aantal diagnostische tests en behandelingen af te wijzen. Dit lijkt een confronterende uitdaging te zijn, omdat maar weinig mensen een minder agressieve aanpak durven te volgen wanneer hun leven op het spel staat. Zoals Orenstein dat als volgt toelicht:
"De angst voor kanker is legitiem: hoe we omgaan met die angst, realiseer ik me – onze reacties daarop, onze emoties daarbij – kan worden gemanipuleerd, versimpeld, verhandeld en verkocht, soms zelfs door de krachten die beweren dat ze ons steunen. Dit kan alles kleuren, van onze kijk op screening, onze kijk op persoonlijke risico’s tot onze keuzes voor bepaalde behandelingen."


Nogmaals, om je wat meer gegevens ter overdenking mee te geven, geeft Orenstein hier de resultaten van andere onderzoeken: 6
"Hoe onwaarschijnlijk ook, onderzoeken hebben aangetoond dat ongeveer een kwart van door screening opgespoorde kankers uit zichzelf zijn weg gegaan. Voor een individuele vrouw van in de 50 kan een jaarlijks mammogramonderzoek borstkanker wel opsporen, maar het verlaagt het risico op overlijden door de ziekte in de komende 10 jaar met slechts 0,07 % – van 0,53 % naar 0,46 %. De risicoverlaging voor vrouwen van in de 40 is nog kleiner: van 0,35 % naar 0,30 %.”

Om niet alleen beter gefundeerde besluiten te nemen, maar ook besluiten die minder door angst  zijn ingegeven, moeten vrouwen al hun eventuele keuzes op screening aangeboden krijgen, met inbegrip van de sterke en zwakke punten en de voordelen en risico's ervan. Vandaag de dag worden vrouwen zelden geïnformeerd over het feit dat radioactieve bestraling bijvoorbeeld in belangrijke mate bijdraagt aan kanker, dat wil zeggen dat het standaard testen op zichzelf het risico op dodelijke borstkanker kan verhogen.

Dit is een uiterst belangrijk punt bij de overweging om 3D mammogrammen te laten uitvoeren, die blootstelling aan schadelijke straling veel groter maken, wat later kan leiden tot kanker. Om hier meer over te weten, kun je dit nieuwe artikel van Mercola lezen: Nieuwe 3D Mammografie verhoogt duidelijk blootstelling aan straling en je risico op kanker door straling.


Uitkomsten uit andere onderzoeken naar effectiviteit van mammografie

1. Het tijdschrift ‘Archieven van Interne Geneeskunde’7 publiceerde een vergelijkende analyse van 117 willekeurig gekozen, gecontroleerde mammogrammen. Daarbij is onder andere dit naar voren gekomen: de cijfers van fout-positieve resultaten (ten onrechte beoordeeld alsof de ziekte aanwezig is) zijn hoog: 20 % tot 56 % na 10 mammografieën. En "hoewel weinig vrouwen van 50 jaar of ouder door mammografie risico’s lopen die groter zijn dan de voordelen, zijn er bewijzen dat vrouwen van 40 tot 49 jaar wel grotere risico's lopen."


2. Een onderzoek dat in het ‘Britse Medisch Journaal’8 (in december 2011) is gepubliceerd, heeft aangetoond dat borstkankerscreening schade bij vrouwen kan veroorzaken, vooral tijdens de eerste jaren waarin ze met screening zijn begonnen. Deze schade is grotendeels te wijten aan operaties, zoals lumpectomies (borstsparende operatie waarbij de tumor met daaromheen een rand van ongeveer één cm gezond borstweefsel wordt weggenomen) en mastectomies (borstamputatie, weghalen van de borstklier en tepel, borstspieren en de lymfeknopen in de oksel) en andere, vaak onnodige, ingrepen. Het gevolg is verlies van levenskwaliteit door fout-positieve resultaten en onnodige behandelingen.


3. In september 2010 publiceerde het ‘Nieuw Engeland Tijdschrift voor Geneeskunde’ het eerste onderzoek9 sinds jaren over de effectiviteit van mammogrammen. Hun bevindingen staan ver af van wat de meeste autoriteiten in de Volksgezondheid je willen laten geloven. Kern van de zaak is dat mammogrammen de kankersterftecijfers verlaagd schijnen te hebben met slechts 4 sterfgevallen per 10.000 vrouwen – een cijfer dat zo laag is dat het net zo goed nul kon zijn. Met andere woorden: 2.500 vrouwen zouden 10 jaar lang gescreend moeten worden om één sterfgeval door borstkanker te voorkómen.


Welke oorzaken van kanker worden momenteel genegeerd?
Wat zijn nu zoal de onderliggende oorzaken van kanker die deze industrie niet kan aanpakken?

Punt één is dat onderzoekers méér tijd en geld zouden moeten besteden aan het uitzoeken van de kankerverwekkende gevolgen van diverse levensstijl- en omgevingsfactoren en minder aan het zoeken naar genetische factoren.


Terwijl het wel zo is dat sommige soorten kanker sterk kunnen worden beïnvloed door erfelijke genetische afwijkingen, bewijst de opkomende wetenschap van de epigenetica (studie van overerfbare veranderingen in genfuncties) dat je genetische code lang niet zo voor alles bepalend is als wel werd gedacht.


Je hebt eigenlijk enorm veel controle over hoe je genetische eigenschappen worden tot uiting komen. Je genen zullen genetische gegevens laten zien of verbergen, afhankelijk van de omgeving waarin ze zich bevinden. Dit betekent dat de aanwezigheid of afwezigheid van geschikte voedingsstoffen, van vergiften en zelfs je gedachten en gevoelens, bepaalde hormonen en andere chemische stoffen in je lichaam los laten.


Dr. Susan Love, een borstkankerchirurg en voorzitter van de ‘Dr. Susan Onderzoeksstichting’ heeft commentaar geleverd op zo’n onderzoek uit 2009; ze zei hierover:10
"Het is spannend. Wat het betekent als al deze omgevingsfactoren kloppen, is dat we in staat moeten zijn om kanker terug te dringen zonder cellen te doden. Dit zou een hele nieuwe manier van denken over kanker kunnen starten, die veel minder omstreden is."


Onderzoek naar de gezondheid van onze verre voorouders11 geeft ook aan dat kanker inderdaad een door de mens veroorzaakte ziekte is. Steeds vaker worden milieu- en leefstijlfactoren als de schuldigen aangewezen. Het is zeker dat ons kankerprobleem het gevolg ervan is dat te veel mensen regelmatig worden blootgesteld aan te veel giftige stoffen, zoals:

 • pesticiden en andere synthetische chemicaliën

 • medicijnen uit de apotheek

 • overmatig gebruik van suikers en granen, wat er de veroorzaak van is dat het lichaam suiker in plaats van vet als belangrijkste brandstof gebruikt

 • draadloze technologieën, vuile elektriciteit en medisch aangetoonde blootstelling aan straling

 • zwaar overgewicht, stress en slechte slaapgewoonten

 • gebrek aan zonlicht en gebruik van zonnebrandcrèmes

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat één van deze factoren de enige verantwoordelijke is. Veeleer ligt een combinatie van meerdere factoren voor de hand. Dit betekent dat een volledige herziening nodig is van de meeste industriële bedrijven die ons van allerlei zaken voorzien – van voedsel en kleding tot aan persoonlijke verzorgingsproducten, meubels en nog veel meer.


Er is een zeer ingrijpend andere benadering nodig en misschien is dat de reden waarom niemand echt de koe bij de hoorns wil pakken, maar het is wel noodzakelijk als we echt de snelle, vrij plotselinge opkomst van niet alleen kanker, maar ook van veel andere moderne ziektes willen aanpakken. Vrijwel alles dat je in je mond stopt, op je lichaam smeert en in je huis of bedrijf haalt, moet worden onderzocht op zijn giftige effecten.


Echt-natuurlijke strategieën voor kankerpreventie

We moeten niet wachten tot het systeem verandert, maar het heft in eigen hand nemen – en wel nu meteen. Het is belangrijk om te beseffen dat kankerscreening op GEEN ENKELE manier te vergelijken is met kankerpreventie. En hoewel vroege opsporing belangrijk is, hebben een aantal populaire screeningsmethoden laten zien dat ze meer kwaad dan goed doen – met name mammografie.
In het grote overzicht van onderzoekingen naar leefstijl en borstkanker van het ‘Amerikaanse Instituut voor Kankerondezoek’ schat men dat ongeveer 40 % van de Amerikaanse gevallen van borstkanker voorkómen had  kunnen worden als mensen betere keuzes in hun levensstijl hadden gemaakt.
12
13


Hoogstwaarschijnlijk liggen deze schattingen nog veel te laag; het ligt veel meer voor de hand dat 75 % tot 90 % van alle borstkankergevallen kan worden voorkomen door de onderstaande aanbevelingen strikt toe te passen:


1. Verbeter de gevoeligheid van je insuline-receptor

(insulinereceptor herkent het insuline-molecuul) De beste manier om dit te doen is door geen suiker en granen te eten en ervoor te zorgen dat je blijft bewegen.


2. Let goed op je voedselbereiding

Eet ten minste een derde van je voedsel rauw. Ga niet bakken of grillen, maar kook, pocheer of stoom je voedsel liever. Overweeg om kankerbestrijdende ‘whole foods’ (levend natuurlijk voedsel – fruit, groente, graan, zaden) en kruiden, specerijen en supplementen aan je eten toe te voegen, zoals broccoli, kurkuma en resveratrol. Om meer te weten over hoe deze anti-angiogene voeding kanker bestrijdt, kun je dit artikel lezen’Zeer effectieve nieuwe naturlijke manier om kanker en obesitas uit te hongeren’ (anti-angiogeen: het vermogen om de vorming van ongewenste bloedvaten tegen te houden).


3. Eet geen koolhydraten en suiker

Verminder of stop met bewerkte voedingsmiddelen te eten en voedingsmiddelen die op suiker/fructose en graan zijn gebaseerd. Dit geldt ook voor hele onbewerkte biologische granen, omdat ze vrij snel worden afgebroken en je insulineniveau opvoeren. Het bewijs is volkomen duidelijk dat als je kanker wilt voorkomen, of als je op dit moment kanker hebt, je absoluut alle vormen van suiker MOET vermijden, met name fructose, die kankercellen voedt en laat groeien.


4. Neem minder eiwit en meer vet

Denk aan het verminderen van je eiwit-niveau tot één gram per kilo zuiver lichaamsgewicht (je gewicht zonder het vetweefsel). De  meeste volwassenen zouden van de gewoonte af moeten stappen om meer dan 100 grameiwit te willen hebben; beperk het liever tot de helft daarvan. Vervang overtollig eiwit door hoogwaardig vet, zoals biologische eieren van graskippen, vlees van hoge kwaliteit, avocado's en kokosolie.


5. Drink dagelijks een halve tot hele liter biologisch groen groentesap

Kijk voor meer gedetailleerde informatie naar deze sapinstructies.


6. Eet niets dat genetisch gemanipuleerd is

Neem geen genetisch gemanipuleerd voedsel omdat dit meestal is behandeld met chemische bestrijdingsmiddelen, zoals Roundup (glyfosaat), wat waarschijnlijk kankerverwekkend is. Een Frans onderzoeksteam dat Roundup uitvoerig heeft bestudeerd, kwam tot de conclusie dat het giftig is voor menselijke cellen en waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen. Kies verse, biologische, bij voorkeur lokaal geteelde voedingsmiddelen.


7. Vermijd niet-gefermenteerde sojaproducten

Soja die niet is gefermenteerd bevat veel plantaardige oestrogenen of fyto-oestrogenen, ook bekend als isoflavonen. In sommige onderzoeken blijkt soja samen te werken met het menselijk oestrogeen (vrouwelijk hormoon) om de woekering van borstcellen te versterken, wat de kans op mutaties en kankercellen vergroot.


8. Normaliseer de verhouding tussen omega-3 en omega-6 vet

De verhouding tussen omega-3 en omega-6 vetten kun je normaliseren door hennepzaadolie van hoge kwaliteit te nemen en minder bewerkte plantaardige oliën te gebruiken.


9. Maak je darmflora op zijn best

Het optimaliseren van je darmflora zal ontstekingen verminderen en de reacties van je immuunsysteem versterken. Onderzoekers hebben een bacterieel mechanisme ontdekt waardoor sommige kankers een ontstekingsreactie voortbrengen die hun ontwikkeling en groei bevordert. Het toevoegen van natuurlijk gefermenteerd voedsel aan je dagelijkse dieet is een simpele manier om kanker te voorkomen of herstel te bespoedigen. Je kunt altijd ook nog een kwalitatief goed probiotisch supplement nemen, maar gefermenteerde voedingsmiddelen zijn het beste.


10. Doe regelmatig oefeningen

Lichaamsoefening verlaagt de insulineniveaus, wat een suikerarme conditie schept die de groei en verspreiding van kankercellen neerdrukt. In een onderzoek van drie maanden, bleek lichaamsoefening de immuuncellen te veranderen in krachtiger ziektebestrijders bij kanker-overlevenden, die net chemotherapie achter de rug hadden. Onderzoekers en kankerorganisaties raden regelmatige lichaamsbeweging steeds meer aan om je risico op kanker te verminderen en om de resultaten bij kanker te verbeteren. Onderzoek heeft ook aanwijzingen gevonden dat lichaamsoefening kan helpen om apoptose (geprogrammeerde celdood, zelfdoding van cellen) in kankercellen te stimuleren.

Idealiter dient in je trainingsprogramma balans, kracht, flexibiliteit en hoogintensieve interval training te zitten.


11. Zorg voor een optimaal vitamine D-niveau

Er is wetenschappelijk bewijs dat je het risico op kanker met meer dan de helft kunt verminderen gewoon door met de juiste blootstelling aan zonlicht je vitamine D niveaus op z’n best te maken. Je vitamine D-serumniveau moet stabiel op 50-70 ng/ml liggen, maar als je voor kanker wordt behandeld, moet het dichter bij 80-90 ng/ml zijn voor een optimaal effect. 
Als je kanker hebt en vitamine D oraal inneemt, zou het zeer verstandig zijn om regelmatig je vitamine D bloedspiegels te controleren en ook om je vitamine K2 aan te vullen, omdat een K2-tekort feitelijk de symptomen van vitamine D-giftigheid teweeg brengt. Meer informatie vind je in dit artikel: 
Wat je moet weten over vitamin K2, D en Calcium
.


12. Zorg voor natuurlijke vitamine A

Bewezen is dat vitamine A ook een rol speelt in het helpen voorkomen van borstkanker.14 Het is het beste om vitamine A-rijke voedingsmiddelen te nemen, liever dan een supplement. Het beste zijn biologische eierdooiers 15, rauwe boter en bio kippenlever.


13. Denk aan kurkuma

Het gaat om het actieve ingrediënt in kurkuma (turmeric, geelwortel), dat in hoge concentraties een zeer nuttig hulpmiddel kan zijn bij de behandeling van borstkanker. Het heeft enorme genezende mogelijkheden om uitzaaiing van borstkanker te voorkomen. 16  Het is belangrijk om te weten dat kurkuma in het algemeen niet zo goed wordt opgenomen; daarom vind je hier enkele inname tips.


14. Een optimale slaap

Zorg ervoor dat je genoeg herstellende slaap krijgt. Slecht slapen kan de productie van melatonine (hormoon dat gezonde slaap stimuleert) belemmeren, wat samenhangt met een verhoogd risico op insulineresistentie en gewichtstoename; deze vergroten de kracht van kanker.


15. Beperk je blootstelling aan giftige stoffen

Verminder je blootstelling aan giftige stoffen, zoals pesticiden, herbiciden, huishoudelijke chemische reinigingsmiddelen, synthetische luchtverfrissers en giftige cosmeticaVermijd BPA, ftalaten en andere xeno-oestrogenen. Dit zijn oestrogeen-achtige giftige verbindingen die samenhangen met een verhoogd risico op borstkanker.


16. Stel je zo min mogelijk bloot aan straling

Beperk je blootstelling en bescherm jezelf tegen de straling van mobiele telefoons, torens, basisstations, Wi-Fi-stations en minimaliseer ook je blootstelling aan straling door medische scans, inclusief tandheelkundige x-stralen, CT-scans en mammogrammen.


17. Vermijd synthetische hormonale vervangingstherapie. 

Borstkanker is een oestrogeen-gerelateerde kanker en volgens een onderzoek, gepubliceerd in het Amerikaanse“Tijdschrift van het Nationale Kanker Instituut”, daalden borstkankercijfers van vrouwen in combinatie met verminderd gebruik van hormonale

vervangings therapie (hormoontherapie).

Er zijn vergelijkbare risico's voor jongere vrouwen die anticonceptiva gebruiken. Anticonceptiepillen, die ook bestaan uit synthetische hormonen, staan in verband met baarmoederhals- en borstkanker.


18. Zorg ervoor dat je geen jodiumtekort hebt

Er is overtuigend bewijs dat een tekort aan jodium samenhangt met borstkanker. Dr David Brownstein,17 schrijver van het boek ‘Jodium: Waarom je het nodig hebt, Waarom je niet zonder kunt leven’, is een voorstander van extra jodium bij borstkanker. Het heeft zelfs krachtige anti-kanker eigenschappen en aangetoond is dat het afsterven bij borst- en schildklierkankercellen teweeg brengt. Dit boek is een aanrader voor meer informatie hierover. Dr. Mercola heeft dit verder onderzocht na zijn interview met Dr. Brownstein en meent dat het merendeel van wat hij zegt klopt, maar zijn doseringsaanbevelingen zijn wellicht te hoog.


19. Stress goed hanteren

Stress draagt, vanwege allerlei oorzaken, in belangrijke mate bij aan ziekten. Zelfs de AmerikaanseCentravoorziektebestrijding enpreventie (Centers for Disease Control and Prevention) geven aan dat 85 % van de ziekten wordt veroorzaakt door emotionele factoren. Het is waarschijnlijk dat stress en onopgeloste emotionele problemen belangrijker kunnen zijn dan de fysieke problemen; zorg er dus voor dat je die aanpakt. Een goed hulpmiddel voor het oplossen van emotionele problemen is  Emotional Freedom Techniques (EFT). Het is een korte en makkelijk te onthouden methode voor positieve veranderingen in je leven.


Wat te doen als je al kanker hebt
Zonder twijfel is de allerkrachtigste wezenlijke aanpak om kanker te behandelen: het verhongeren van de kankercellen door hen hun voedselbron te ontnemen. In tegenstelling tot je gezonde lichaamscellen, die koolhydraten of vet kunnen verbranden voor hun brandstof, kunnen kankercellen dat niet meer. Dr Otto Warburg kreeg meer dan 75 jaar geleden een Nobelprijs voor het uitzoeken hiervan, maar vrijwel geen oncoloog gebruikt die informatie nog…In een recente interview van dr. Mercola met 
dr. D’Agostino
 vind je hierover meer details.


Dr. Mercola: “Maar het inpassen van een ketogeen dieet met hyperbare zuurstoftherapie (zuurstoftherapie onder verhoogde druk bij onvoldoende zuurstofvoorziening), is echt dodelijk voor kankercellen die dan zonder brandstof verhongeren. Dit zou de strategie zijn die ik mijn familie zou aanraden als ze de diagnose kanker zouden krijgen”.


Samenvatting 

Het Amerikaanse ‘Nationale Kanker Instituut’ heeft voorgesteld om de definitie van "kanker" te versmallen, omdat steeds meer onderzoek laat zien dat veel goedaardige tumoren overmatig veel worden behandeld, wat meer kwaad dan goed doet.

Ongeveer een derde van de vrouwen die tegenwoordig de diagnose borstkanker krijgt, heeft goedaardige tumoren die niet levensbedreigend zijn.

Slechts één op de 2.000 vrouwen die 10 jaar lang regelmatig zijn gescreend, zal profiteren van screening, dank zij vroegtijdige opsporing van borstkanker, terwijl TIEN gezonde vrouwen een verkeerde diagnose krijgen en onnodig zullen worden behandeld.

Onderzoek naar de gezondheid van onze (vroege) voorouders toont aan dat kanker een door de mens veroorzaakte ziekte is – een bijproduct van allerlei schadelijke omgevings- en leefstijlfactoren.

Het voorkómen van borstkanker is veel belangrijker en krachtiger dan gewoon maar proberen om het op te sporen als het er al is.

Voetnoten

 1. NPR.org August 7, 2013

 2. New York Times April 25, 2013

 3. N Engl J Med 2012; 367:1998-2005

 4. New York Times April 25, 2013

 5. Cochrane Database of Systematic Reviews January 19, 2011;(1):CD001877

 6. New York Times April 25, 2013

 7. Ann Intern Med. 3 April 2007;146(7):516-526

 8. British Medical Journal, December 8, 2011: 343; d7627

 9. N Engl J. Med September 23, 2010: 363(13); 1203-10

 10. NBC News December 29, 2009

 11. Nature Reviews Cancer 10, 728-733 (October 2010)

 12. American Institute for Cancer Research, Press Release September 1, 2009

 13. American Institute for Cancer Research, Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective (PDF)

 14. Journal of the National Cancer Institute 2005; 97(1): 1

 15. Breast Cancer Research 2003;5(3):R59-64

 16. Clinical Cancer Research October 15, 2005: 11; 7490

 17. Dr. Brownstein - Holostic Familt Medicine

Bron: articles.mercola.com

Mercola | Vertaling voor Earth Matters door Kees Claassen
Bron:
http://www.earth-matters.nl/5/8389/gezondheid/de-definitie-van-enlsquokankerenrsquo-zou-ingeperkt-moeten-worden-om-alle-overbehandeling-van-goedaardige-tumoren-te-voorkomen


Meer lezen over dit onderwerp:

Kanker alternatief

Gevreesde ziekte

Borstkanker

Mammografie

Kanker en vitamine C

Kanker en selenium

Kanker en vitamine E

Cijfers chemotherapie

Artsen over chemo

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com