Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

Hoge dosis B Vitaminen: aanzienlijk minder hersenschrompeling!


Vooral ouderen, bij wie het cognitief vermogen achteruitgaat, worden vaak getroffen door een verschrompeling van de hersenen (hersenatrofie).


Een verhoogd homocysteïnegehalte vormt een risicofactor voor hersenatrofie, maar ook voor een vermindering van het cognitieve vermogen en dementie.


Wetenschappers van de University of Oxfort onderzochten daarom of de verlaging van het homocysteïnegehalte door middel van suppletie met B vitamines de mate van hersenatrofie bij ouderen kon afremmen.


Een groep van 168 proefpersonen ouder dan 70 jaar met een matige cognitieve degradatie nam deel aan de studie.

Twee jaar lang slikten deze ouderen dagelijks 800 mcg foliumzuur – 500 mcg vitamine B12 en 20 mg vitamine B6 of een placebo.

Voorafgaand aan en na afloop van de testperiode werden er MRI-scans van de hersenen van de proefpersonen gemaakt.


Gemiddeld schrompelen de hersenen bij gezonde ouderen boven de zestig jaar met een half procent per jaar.

Wanneer er sprake is van een milde cognitieve verslechtering is de schrompeling twee keer zo snel.


Bij patiënten met de ziekte van Alzheimer is de schrompeling 2,5% per jaar.

In de suppletiegroep was de mate van hersenatrofie gedurende de onderzoeksperiode gemiddeld 0,76% per jaar. In de placebogroep nam het hersenvolume in dezelfde periode met gemiddeld 1,08% af.

Dit betekende een significant verschil tussen beide onderzoeksgroepen.


Bij de proefpersonen met het hoogste homocysteïnegehalte bij aanvang van het onderzoek had de suppletie het grootste remmende effect op de mate van hersenatrofie.

Een grotere afname van het hersenvolume gedurende de onderzoeksperiode hield verband met een lagere cognitieve testscore aan het einde van de studie.


Ongeveer 16% van de mensen ouder dan 70 jaar hebben een matig verminderd cognitief vermogen. De helft van deze mensen ontwikkelt op termijn de ziekte van Alzheimer. Een versnelde hersenatrofie is een van de factoren die hiermee samenhangt.


Suppletie met foliumzuur en de vitamine B6 en B12 remt de mate van hersenatrofie bij ouderen met een matig verminderde cognitie.


Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of deze suppletie eveneens in staat is de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer af te remmen.


Bron: orthoeurope.


Vooral ouderen, bij wie het cognitief vermogen achteruitgaat, worden vaak getroffen door een verschrompeling van de hersenen (hersenatrofie).


Een verhoogd homocysteïnegehalte vormt een risicofactor voor hersenatrofie, maar ook voor een vermindering van het cognitieve vermogen en dementie.


Wetenschappers van de University of Oxfort onderzochten daarom of de verlaging van het homocysteïnegehalte door middel van suppletie met B vitamines de mate van hersenatrofie bij ouderen kon afremmen.


Een groep van 168 proefpersonen ouder dan 70 jaar met een matige cognitieve degradatie nam deel aan de studie.

Twee jaar lang slikten deze ouderen dagelijks 800 mcg foliumzuur – 500 mcg vitamine B12 en 20 mg vitamine B6 of een placebo.

Voorafgaand aan en na afloop van de testperiode werden er MRI-scans van de hersenen van de proefpersonen gemaakt.


Gemiddeld schrompelen de hersenen bij gezonde ouderen boven de zestig jaar met een half procent per jaar.

Wanneer er sprake is van een milde cognitieve verslechtering is de schrompeling twee keer zo snel.


Bij patiënten met de ziekte van Alzheimer is de schrompeling 2,5% per jaar.

In de suppletiegroep was de mate van hersenatrofie gedurende de onderzoeksperiode gemiddeld 0,76% per jaar. In de placebogroep nam het hersenvolume in dezelfde periode met gemiddeld 1,08% af.

Dit betekende een significant verschil tussen beide onderzoeksgroepen.


Bij de proefpersonen met het hoogste homocysteïnegehalte bij aanvang van het onderzoek had de suppletie het grootste remmende effect op de mate van hersenatrofie.

Een grotere afname van het hersenvolume gedurende de onderzoeksperiode hield verband met een lagere cognitieve testscore aan het einde van de studie.


Ongeveer 16% van de mensen ouder dan 70 jaar hebben een matig verminderd cognitief vermogen. De helft van deze mensen ontwikkelt op termijn de ziekte van Alzheimer. Een versnelde hersenatrofie is een van de factoren die hiermee samenhangt.


Suppletie met foliumzuur en de vitamine B6 en B12 remt de mate van hersenatrofie bij ouderen met een matig verminderde cognitie.


Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of deze suppletie eveneens in staat is de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer af te remmen.


Bron: orthoeurope.


Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com