Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

Artabana’: je zorgverzekering in eigen handen!

Om gelijk met de deur in huis te vallen;

‘Artabana’ is geen verzetsdaad en voert geen strijd tegen hoe de zorg op dit moment is geregeld in Nederland. Nee, Artabana voert pertinent geen strijd, in welke zin dan ook. Artabana draagt echter wel de mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de medemens een warm hart toe. Dit geldt dus ook voor mensen die werkzaam zijn in de reguliere gezondheidszorg.


In de basis is ‘Artabana’ precies het omgekeerde van strijd; ‘Artabana’ bestrijdt indirect het strijden door een platform te bieden waar ieder zijn eigen behoeften kan vervullen. Solidariteit, verbondenheid, verantwoordelijkheid, vrijheid, gezondheid en welzijn zijn belangrijke kernwaarden binnen de Artabana basisgroepen.


Met de komst van Artabana Nederland is er nu een zorgverzekering die 100% keuzevrijheid van therapie biedt. Want het is per slot van rekening jouw lichaam en jouw gezondheid! Dus wie weet beter dan jijzelf wat goed voor jou is om in een staat van optimale gezondheid en welzijn te zijn en te blijven?


Afkomstig uit Oostenrijk en sinds 9 jaar ook in Duitsland , is Artabana nu in Nederland van start gegaan. Het biedt een laagdrempelige mogelijkheid om zoveel mogelijk zelf actief te zijn voor je gezondheid en welzijn. Net als in Duitsland en Oostenrijk hanteren we hier het motto: ga van bovenaf niets regelen, wat niet door de mensen of groepen aan de basis zelf gedaan kan worden.


Artabana is niet aan de beurs genoteerd, geeft geen aandelen uit, kent geen directie met exorbitante salarissen en bonussen, ontvangt geen subsidie of donaties van de farmaceutische industrie en wil niet meer zijn dan een instrument om zoveel mogelijk mensen met elkaar in verbinding te brengen. Zodat we met elkaar kunnen werken aan een wereld met gezonde mensen.


Hoe doen we dat?
Door niets meer te zijn dan een verbindingsweg tussen lokale groepen mensen. Die komen met elkaar in klein verband bijeen om samen, niet alleen een geldpotje bijeen te brengen, waaruit ieders zorgkosten gedekt kunnen worden, maar ook om te werken aan een landelijk netwerk van solidariteit om grote kosten, die de kracht van een lokale groep te boven gaan, landelijk af te dekken.


Artabana voorziet in de verbinding tussen al die groepjes door mailadressen te verstrekken, verbindingsstructuren te maken en het sociale proces waar nodig te begeleiden. Want het met elkaar bewaken van de gezondheid binnen een groep, is in Nederland niet eerder gedaan. Bij de huidige zorgverzekeringen betaalt iedereen een hoge premie, mag “kiezen” uit een beperkt pakket voorzieningen en kan nauwelijks dekking vinden voor een geneeswijze, die afwijkt van het gangbare reguliere model. Dus het zal even wennen zijn om meer te doen dan per automatische incasso een bedrag per maand af te staan zonder je voor de rest te bekommeren om hoe het je medemensen vergaat.


Lokale groepen?
Deelnemers in Artabana kennen elkaar en leren elkaar gauw genoeg kennen, want in een lokale groep wordt bekeken wat iedere deelnemer de afgelopen tijd nodig gehad heeft voor diens gezondheid. Daar wordt een prijs aan gehangen, afgestemd op ieders draagvermogen en dit wordt in een gemeenschappelijke kas gestopt. Vanuit dit potje wordt gestreefd om alle medische kosten te dekken. Daarnaast heeft iedere groep een reservepotje, waaruit geput kan worden als elders in het land een groep meer kosten heeft dan verwacht was.

Artabana behandelt zulke zorgvragen binnen het netwerk. Uit de reservepotjes van vele groepen komt dan bij elkaar opgeteld toch het benodigde bedrag. Dat is wat wij solidariteit noemen en gemeenschapszin. Want als het onze medemens goed gaat, gaat het ons ook goed. Want wij hebben immers met die medemens gemeen dat wij allemaal bewoner zijn van die ene blauwe planeet in dit zonnestelsel.


In ons huidige ‘sociale’ stelsel vallen inmiddels meer dan 350.000 mensen keihard buiten de boot, omdat zij simpelweg de zorgpremies niet meer kunnen opbrengen. Nog eens  70.000 mensen worden door het ‘College van Zorgverzekeringen’ op hoge kosten gejaagd vanuit Nederlandse wetgeving, die liever mensen op straat zet dan met die mensen te zoeken naar een passende oplossing. In Artabana bepalen de mensen in de groepen zelf wat hun wensen zijn en wat een daarbij passend budget is. Eenvoudiger en simpeler kan het haast niet zijn, toch?


Vragen en antwoorden:

Wat heeft Artabana tegen het huidige zorgstelsel en de zorgverzekeringswet?
Het is niet aan Artabana om een oordeel te vellen over het huidige zorgstelsel en de zorgverzekeringswet in Nederland. Artabana onderkent dat in het huidige stelsel er heel veel mensen zijn, die zich op positieve wijze en met veel energie inzetten voor mensen die zorg willen ontvangen. Artabana stimuleert elk individu om zelf de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar gezondheid en welzijn.


Is Artabana wel een door de overheid erkende zorgverzekering?
Artabana is (nog) niet door de overheid erkend en staat niet onder toezicht van het ‘College voor Zorgverzekeringen’ (CvZ). Artabana is een solidaire gemeenschap die op basis van solidariteit, zelfbeschikkingsrecht en onderlinge verbondenheid onze gezondheid en welzijn wil bevorderen.


Wat doet Artabana om het personeelsbestand (en de bedrijfskosten) zo laag mogelijk te houden?
Artabana is een solidaire gemeenschap, gedragen door kleine lokale groepen. Iedereen die zich inzet voor Artabana doet dat op solidaire en vrijwillige basis. Artabana heeft geen personeel in dienst en kent geen verdienmodel. Behalve een kleine bijdrage per groep voor de kosten van de landelijke website en het structureren van het groepsmodel, komen alle ingebrachte gelden en inspanningen ten goede aan iedere groep.


Hoe begin ik mijn eigen ‘Artabana’-groep?
Op korte termijn komt op de Artabana -website meer informatie te staan die deze vraag beantwoordt. Voor nu kunnen we melden dat het begint met ongeveer 5 – 15 gelijkgestemden die (liefst) dicht bij elkaar wonen en samen een lokale groep opzetten. Dat mag, maar hoeft geen officiële vereniging te zijn. Deze groep wijst een contactpersoon aan, die contact houdt met de landelijke Artabana en de wijze waarop een groep zich formeert. Voor meer informatie over het opzetten van een eigen basisgroep en een financieel model,
klik op deze link


Hoe gaat Artabana om met mensen die chronisch ziek zijn?
De vraag is eigenlijk of er überhaupt wel zoiets bestaat als ‘chronisch ziek’ zijn. Artabana bepaalt niet het toelatingsbeleid van mensen bij een groep; dit doet iedere groep zelf.


Hoe gaat Artabana om met mensen die thuiszorg nodig hebben?
Leden van Artabana groepen zijn solidair met elkaar en staan elkaar bij met zowel raad als daad. Wanneer thuiszorg niet door de leden gegeven kan worden, is het aan de persoon in kwestie en zijn of haar basisgroep hoe zij daarmee om wensen te gaan.


Zal het CvZ achter me aankomen als ik me uitschrijf bij mijn huidige zorgverzekering, om me bij Artabana aan te sluiten?
Op dit moment zijn de landelijke Artabana-mensen in gesprek met het CvZ om vast te stellen op welke manier elkaars wensen kunnen worden gerespecteerd. Zodra hier duidelijkheid over is, wordt dat gemeld op de Artabana -website. Daarnaast kunnen de meeste mensen pas per 31 december a.s. hun overeenkomst met de huidige zorgaanbieder opzeggen. Bij Artabana is het ook niet òf bij Artabana òf bij een andere zorgverzekeraar. Ook beide opties zijn gewoon mogelijk..

Bron:http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/artabana-je-zorgverzekering-in-eigen-handen/

Auteur: GuidoJ

Website Artabana:http://www.artabana.nl/

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com